Παναγιώτης Φουτσιτζής

Αρχική

Η ιστοσελίδα προορίζεται να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν σημεία της διδασκόμενης ύλης που λόγω του περιορισμένου χρόνου διδασκαλίας στην τάξη δεν μπορεί να γίνει η αναγκαία εμβάθυνση.