Σπουδές


Πτυχία, BSc


Εθνικόν & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών,Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

 

 

 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Τμήμα Πληροφορικής, Μηχανικός Πληροφορικής

 

 


Μεταπτυχιακό, MSc

Αυστριακό κρατικό Πανεπιστήμιο του Δούναβη (Donau University of Krems), Τμήμα Πληροφορικής – Πολυμέσων & Επικοινωνιών (Department of Information, Media and Communications),  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Τηλεματική «ΜAS in Telematics Management»

 


Διδακτορικό, PhD

Υποψήφιος Διδάκτορας σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, τμήμα Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (από το 2013 έως σήμερα)