Σπουδές


Διδακτορικό, PhD


Διδάκτορας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική σχολή, τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 


Μεταπτυχιακό, MSc


Πανεπιστήμιο του Δούναβη (Donau University of Krems, Austria), Τμήμα Πληροφορικής, Πολυμέσων & Επικοινωνιών (Dept. of Information, Media and Communications),  Διοίκηση και Διαχείριση Τηλεματικών Δικτύων “ΜAS in Telematics Management”

 

 


 Πτυχία, BSc


Εθνικόν & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

 

 

Aνώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Τμήμα Πληροφορικής, Μηχανικός Πληροφορικής