Σπουδές


Πτυχία, BSc


Εθνικόν & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών,Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

 

 

 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Τμήμα Πληροφορικής, Μηχανικός Πληροφορικής

 

 


Μεταπτυχιακό, MSc

Αυστριακό κρατικό Πανεπιστήμιο του Δούναβη (Donau University of Krems), Τμήμα Πληροφορικής – Πολυμέσων & Επικοινωνιών (Department of Information, Media and Communications),  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Τηλεματική “ΜAS in Telematics Management”

 


Διδακτορικό, PhD

Διδάκτορας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική σχολή, τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου