Πολυώνυμα

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
λέγεται το το αλγεβρικό άθροισμα μονωνύμων από τα οποία τουλάχιστον δύο είναι ανόμοια. Για να πολλαπλασιάσω δύο πολυώνυμα εφαρμόζω την ιδιότητα.Τα μονώνυμα από τα οποία αποτελείται ένα πολυώνυμο λέγονται του πολυωνύμου.Μια ισότητα που αληθεύει για όλες τις τιμές των γραμμάτων της λέγεται