ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει 6 προβλήματα μαθηματικών μέτριου επιπέδου για την Δ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό Πασχαλίνα Γκρούγια.