Οι Βούλγαροι και το Βυζάντιο

 ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

To πρώτο βουλγαρικό κράτος νοτίως του Δούναβη και οι σχέσεις των Βουλγάρων με το Βυζάντιο

 

Μια πρωτοβουλγαρική επιγραφή του 822 μΧ γραμμένη στα ελληνικά στην Πλίτσκα της Βουλγαρίας. https://en.wikipedia.org/wiki/Chatalar_Inscription
Επίσης στη Wikipedia: Omurtag's Tarnovo Inscription
Η διπλανή εικόνα προέρχεται από https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Omurtag's_Tarnovo_Inscription.jpg

 

Ενδιαφέροντα στο Διαδίκτυο

Νικηφόρος και Κρούμος http://www.mixanitouxronou.gr

Το σλαβικό σχέδιο του Βυζαντίου και η εξάπλωση του χριστιανισμού στην Βουλγαρία τον 9ο αιώνα: http://www.academia.edu/11927311/_%CE%A4...%B7_2015_622-632