Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν
δομική συνιστώσα της σύγχρονης κοινωνίας και έχουν επηρεάσει καθοριστικά κάθε
πτυχή της καθημερινότητας του πολίτη στους τομείς της διοίκησης, της οικονομίας,
της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας κ.λπ. Η αλματώδης ανάπτυξη και
διάδοση των ΤΠΕ, ο τεράστιος όγκος και η πολλαπλότητα της διαθέσιμης σήμερα
ψηφιακής πληροφορίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης,
διαμορφώνουν ένα νέο κοινωνικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό
του σχολείου, την υποστήριξη και ενίσχυση της μάθησης και, τελικά, την
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Τα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ
αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση,
συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστάνουν και παρουσιάζουν την πληροφορία,
επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Διαμορφώνουν και καθορίζουν νέου
τύπου ικανότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν οι μαθητές στα πλαίσια των
βασικών τους σπουδών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με
αποτελεσματικό, δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο. Στόχος είναι οι ΤΠΕ
να ενισχύσουν τη μάθηση κα να προετοιμάσουν τη συνεχή ανάπτυξη των μαθητών
στο Γυμνάσιο, με στόχο συμμετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης.

Το σημερινό σχολείο οφείλει να προετοιμάσει αποτελεσματικά τον αυριανό
πολίτη της Κοινωνίας της Γνώσης, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι οι ΤΠΕ θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να διεισδύουν στο
κοινωνικό πεδίο με ταχύτατους ρυθμούς, το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ
και τον πληροφορικό γραμματισμό στο Δημοτικό Σχολείο προσδιορίζει και
εξειδικεύει τις διαστάσεις του πληροφορικού γραμματισμού, δηλαδή τις ικανότητες
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για τις ΤΠΕ) που θα πρέπει να αναπτύξουν
όλοι οι μαθητές και είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των σπουδών τους στο
Γυμνάσιο και την παραπέρα ζωή τους. Απώτερος στόχος είναι οι ΤΠΕ να συμβάλουν
με νέα μέσα και νέες πρακτικές στη βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος
και, τελικά, στη διαμόρφωση ενός νέου σχολείου.

Με αυτή τη σελίδα μάθαμε πώς να εισάγουμε μια νέα σελίδα στην ιστοσελίδα μας

αλλά και την εισαγωγή χάρτη στη σελίδα.

 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα σελίδας. Είναι διαφορετικό από ένα άρθρο γιατί παραμένει σε ένα μέρος και θα εμφανίζεται στην πλοήγηση (στα περισσότερα θέματα). Οι περισσότεροι ξεκινούν με μια Περί σελίδα που τους παρουσιάζει στους πιθανούς επισκέπτες. Μπορεί να λέει κάτι σαν αυτό:

Γεια σου! Είμαι ένας ταχυδρόμος με ποδήλατο την ημέρα, και ένας εμπνευσμένος ηθοποιός την νύχτα, αυτός είναι ο ιστότοπος μου. Ζω στην Αθήνα, έχω έναν υπέροχο σκύλο που τον λένε Έκτορα, και μου αρέσει να πίνω Mojito (Και να χορεύω στην βροχή)

…ή κάτι σαν αυτό:

Η XYZ Εταιρία ιδρύθηκε το 1971, και παρέχει ποιοτικά εργαλεία για μηχανικούς αυτοκινήτων. Η εταιρία βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, και εργάζονται πάνω από 2000 άτομα και προσφέρει στην τοπική κοινότητα.

Ως ένας νέος χρήστης WordPress, θα πρέπει να επισκεφθείτε τηνδιαχείρισή σας για να διαγράψετε αυτή την σελίδα και να δημιουργήσετε νέες για το περιεχόμενό σας. Καλή διασκέδαση!