Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση με κεφαλαία και χωρίς τόνους κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".

  1           
           
2             
           
    3    4       
5          6     
           
           
      7       
   8          
  9           
           
           
       10      
  11           
           
           
           
           
           
           
 12