ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

1 Γιαγκάζογλου Σταύρος, " Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Διαπολιτισμικές δυνατότητες και προοπτικές", Εισήγηση στο Συμπόσιο ανοικτού διαλόγου με θέμα: Η θρησκευτική διάσταση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
2 Γιαγκάζογλου Σταύρος, Ο βυζαντινός Κόσμος και Πολιτισμός μέσα από την Τέχνη της Εικόνας, Διαθεματικό Σχέδιο Εργασίας
3

Γιαγκάζογλου Σταύρος, Η Θρησκευτικη Αλλοτριωση του Ηθουσ

4 Γιαγκάζογλου Σταύρος, Η Ανθρωπιστική Παιδεία συνιστώσα της Γενικής Παιδείας και προϋπόθεση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
5 Γιαγκάζογλου Σταύρος, Χριστιανικόν Συμπόσιον : Η συμβολή του Κώστα Τσιρόπουλου στο διαχριστιανικό και διευρωπαϊκό διάλογο της Ορθοδοξίας
6 Γιαγκάζογλου Σταύρος, Χριστιανισμός – Ελληνισμός: μια ιδιότυπη συνάντηση, Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό   Σ χ έ δ ι ο  Διαθεματικής Προσέγγισης
7

Γιαγκάζογλου Σταύρος, Ο πολιτισμός της ερήμου, Το ασκητικό κατόρθωμα ως κοινωνία αγάπης, Σχόλια στις Ερωταποκρίσεις Βαρσανουφίου και Ιωάννου

8 Γιαγκάζογλου Σταύρος, «Το καθήκον της ευτυχίας».Σχόλια στην ηθική της χρησιμοθηρίας
9 Γιαγκάζογλου Σταύρος, Το ήθος της Ευχαριστίας
10

Γιαγκάζογλου Σταύρος, ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ : Μία εκκοσμικευμένη εκκλησιολογία ;

11

Γιαγκάζογλου Σταύρος, Μυστηριακός ησυχασμός, Οι εκκλησιολογικές προϋποθέσεις της θεολογίας του αγίου Γρηγορίου Παλαμά

12

Γιαγκάζογλου Σταύρος,  Το ήθος του προσώπου, Εκκλησιολογική θεώρηση της ύπαρξης

13

Γιαγκάζογλου Σταύρος, Η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

14

Γιαγκάζογλου Σταύρος, Ιστορία και Εσχατολογία, Ο διάλογος φιλοσοφίας και θεολογίας στο έργο του Χρήστου Μαλεβίτση

15

Γιαγκάζογλου Σταύρος, Νεωτερικότητα και Ιστορία

16

Γιαγκάζογλου Σταύρος, Φιλοσοφία και θεολογία στο Βυζάντιο με αναφορα στην ησυχαστικη διαμαχη

17

Γιαγκάζογλου Σταύρος, Ευχαριστία, Θεία Οικονομία και Εκκλησία,Θεολογικό σχόλιο στις ερμηνευτικές αρχές του Νικόλαου Καβάσιλα στη Θεία Λειτουργία

18

Χατζόπουλος Αντώνης, ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

19

Χατζόπουλος Αντώνης, , Η θρησκευτική εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης.