Ασκηση 1

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
trigona1.jpg

Στο σχήμα που βλέπετε είναι ΑΒ // ΓΔ και ΑΒ=3,6 cm, ΒΕ= 2cm , ΕΑ=4 cm, ΕΓ=5 cm
Να συμπληρώσετε τα παρακάτω
1) Τα τρίγωνα ΑΒΕ, ΓΔΕ είναι [] με λόγο ομοιότητας λ =[]
2) Η πλερά ΔΕ= [ ] cm
3) Η πλευρά ΓΔ= [ ] cm
4) Ο λόγος των περιμέτρων των δύο τριγώνων Π (ΑΕΒ) /Π (ΓΔΕ) = []