Κεφαλοχώρι Φιλιατών - Θεσπρωτίας
"Τα τυχαία ευρήματα του Κεφαλοχωρίου (Γλούστας)"

 

 

   Από εννέα κιβωτιόσχημους τάφους, που χρονολογούνται γύρω στα 300 π.Χ. και βρέθηκαν στο Κεφαλοχώρι Φιλιατών - Θεσπρωτίας (παλιά ονομασία Πλαγιά και Γλούστα), χτισμένο στις νότιες πλαγιές των βουνών της Μουργκάνας, προέρχονται 110 αντικείμενα, τέσσερις στλεγγίδες, εννέα χρυσά στεφάνια, ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια, μυροδοχεία κ.ά., τα οποία φυλάσσονται στην ειδική αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας.

Μεταξύ αυτών αποκαλύφθηκε οικογενειακός τάφος με το μέγεθος και τη μορφή των γνωστών από τη Θεσπρωτία κιβωτιόσχημων τάφων των ελληνιστικών χρόνων. Στο νότιο τμήμα του ήταν συγκεντρωμένες πήλινες τεφροδόχοι και άλλα μεγάλα αγγεία, ενώ ανάμεσα και εν μέρει κάτω από αυτά βρίσκονταν πήλινα μυροδοχεία, λυχνάρια και άλλα μικρότερα κτερίσματα. Στο κέντρο του εδράζονταν πήλινη τεφροδόχος και λίθινη κάλπη, ενώ από το βόρειο τμήμα του προέρχονταν τα πρωιμότερα ευρήματα.

Ο τάφος περιείχε έξι συνολικά ταφές - καύσεις με 53 συνολικά πήλινα αγγεία και μεταλλικά κτερίσματα, μεταξύ των οποίων πολύτιμα χρυσά κοσμήματα. Σύμφωνα με τα ευρήματα η πρώτη χρήση του τάφου τοποθετείται στο α' μισό του 2ου και τις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ..

 

Βιβλιογραφία:

1.N.G.L. Hammond, The Geography, the Ancient Remains, the History and the Topography of Epirus and Adjacent Areas, Oxford 1967, σ. 91, 121, 218, 660, 663, 682.
2.Γ. Ρήγινος, "Κεραμική από τη δυτική Ήπειρο. Τα ευρήματα ενός κιβωτιόσχημου τάφου από το Κεφαλοχώρι Φιλιατών Θεσπρωτίας", Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Μυτιλήνη, Μάρτιος 1994, Αθήνα 1997, σ. 93-109.
3.Δ. Χίνος, "Τα τυχαία ευρήματα του Κεφαλοχωρίου (Γλούστας)", στο Γ. Σάρρας, Η Θεσπρωτία δια μέσου των αιώνων, 40.000π.Χ. μέχρι σήμερα, τόμ. 1, Αθήνα 1998, σ. 122-123.
4.G. Riginos, "Ausgrabungen in Antiker Eleatis und ihrer Umgebung", L’ Illyrie Meridionale et l’ Epire dans l’ Antiquite, III, Actes du IIIe Colloque International de Chantilly (16-19 Octobre 1996) reunis par P. Cabanes, Paris 1999, σ. 175-180.
 

 

   

Περισσότερα στοιχεία για την πολιτισμική κληρονομιά της πατρίδας μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

     
   
     

 
 

     

   

 

Οι φωτογραφίες είναι ευγενική προσφορά της κας Ρούλας Χίνου

© www.geocities.com/glousta