ΜΙΚΡΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΓΡΑΦΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2002


 

Η Δ. Ε. του Παραρτήματος Αττικής της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

 

Πρόεδρος

Στεφανόπουλος Νίκος: 2001-2002

Σιδέρης Καρακατσάνης: 2002-2003

 

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Μπότσαρης: 2001-2002

Σοφία Στράγκα: 2002-2003

 

Γενικός Γραμματέας

Αχιλλέας Μανδρίκας

 

Ταμίας

Κυριάκος Λεμπέσης

 

Μέλη

Παναγιώτης Πήλιουρας

Σπυριδούλα Μαργαρίτη

 

 

 

Διεύθυνση

Ελ. Βενιζέλου 4

Άλιμος 174 56

Τηλ:+3 210 99 59 251

e-mail: oik@hol.gr

 

 

 

Συγγραφή: Μπότσαρης Ιωάννης

 

 


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από το δίπολο: άνθρωπος – φύση. Το χάσμα αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον και έχει διαταράξει τις σχέσεις ισορροπίας, που υπάρχουν μεταξύ όλων των συστατικών του περιβάλλοντος.

Η αρχαιότητα χαρακτηρίζεται από την ενότητα φύσης και ανθρώπου. Ο άνθρωπος θεωρεί το περιβάλλον ως συνέχεια του εαυτού του και μέσα από αυτή τη συνέχεια ανακαλύπτει μέσα του το όλον, το σύμπαν. Αν, λοιπόν, οι άνθρωποι της αρχαιότητας είχαν την αίσθηση ενός αρμονικού και ενιαίου κόσμου, στο Μεσαίωνα αρχίζει η διάσπαση αυτού του όλου και εμφανίζεται ένας δυϊσμός μεταξύ φύσης και ανθρώπου. Ο δυϊσμός αυτός συμβάλλει στην αντίθεση ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό. Στους νεότερους χρόνους η φύση νοείται σαν κάτι το ξεχωριστό, το οποίο πρέπει να υποταχθεί στον ανθρώπινο πολιτισμό.

Η προσπάθεια ανασύνθεσης αυτής της χαμένης ενότητας γίνεται με τη Διεθνή Διάσκεψη του Βελιγραδίου το 1975 και την έκδοση της “Χάρτας του Βελιγραδίου”. Τότε εισάγεται και επίσημα ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Βασικός σκοπός της είναι να αναπτυχθούν γνώσεις, αξίες και στάσεις ζωής, να αναδειχθούν οι κρυμμένες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και να γίνουν οι μαθητές ικανοί, αποφασισμένοι και με διάθεση να αγωνισθούν ατομικά και συλλογικά για τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα η προσπάθεια αυτή, που ξεκίνησε το 1977, αριθμεί ήδη 25 χρόνια ζωής  και φαίνεται να βρίσκεται στη φάση της ενηλικίωσής της. Σε όλο αυτό το διάστημα από τους ενθουσιώδεις πρωτοπόρους μέχρι τους σημερινούς αγωνιώντες εκπαιδευτικούς έγιναν πολλά, αλλά πάντοτε υπάρχει η  εντύπωση ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Σε αυτό το διάστημα αρκετές χιλιάδες εκπαιδευτικών ασχολήθηκαν με την Π.Ε. και μεγάλος αριθμός προγραμμάτων υλοποιήθηκαν. Στην αρχή με λίγα μέσα, σήμερα με περισσότερα.

Σε όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς που ασχολήθηκαν, ασχολούνται και θέλουν να συνεχίσουν μαζί με τους μαθητές τους να δημιουργούν πνεύμα προσωπικής στράτευσης και κοινωνικής υπευθυνότητας, είναι αφιερωμένος αυτός ο πρώτος βιβλιογραφικός οδηγός.

Στον οδηγό αυτό περιελήφθησαν μόνο βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων (τα οποία όμως έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά) που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επίσης, έχουν περιληφθεί βιβλία ευρύτερου παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην καλύτερη οργάνωση προγραμμάτων Π.Ε. Τα τελευταία χρόνια έχει παραχθεί μεγάλη ποσότητα βιβλίων και παιδαγωγικού υλικού για τις ανάγκες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από διάφορους φορείς. Το υλικό αυτό σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να το προμηθευτεί κάποιος, για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να παρουσιασθούν βιβλία και υλικό, τα οποία είναι εύκολο να τα βρει ο εκπαιδευτικός.

Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες των προγραμμάτων της Π.Ε. στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., όπως και τίτλους διδακτορικών διατριβών οι οποίοι έχουν κατατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr).

Βέβαια, όπως κάθε πρωτόλειο, ο παρών οδηγός εμπεριέχει τη δυνατότητα της βελτίωσης, στην οποία πρωταρχικό ρόλο έχει και η δική σας συμβολή με τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις σας. Έτσι είναι δυνατόν να υπάρξει στο μέλλον και ένας οδηγός με την ξενόγλωσση βιβλιογραφία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Για την σύνταξη του οδηγού σημαντική ήταν η βοήθεια των μελών της Δ.Ε. του Παραρτήματος και της συναδέλφου Ρέας Παλαιοπούλου, οι οποίοι συνεισέφεραν στον εμπλουτισμό του και με τις παρατηρήσεις τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας.

 

Μπότσαρης Ιωάννης

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

 

1. ΒΙΒΛΙΑ

 

Αγγελίδης, Ζ. 1993. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκδόσεις  Art of Text. Θεσσαλονίκη.

Αθανασάκης, Α. 1996. Οικοπεριβαλλοντική  Παιδαγωγική. Χ. Δαρδανός, Αθήνα.

Αθανασάκης, Α. 1996.             Παιδαγωγικές κατευθύνσεις Φυσικών Επιστημών και οι σχέσεις τους με την κοινωνία, την οικονομία και την τεχνολογία. Σαββάλας, Αθήνα.

Αθανασάκης, Α. 2001. Οικοπεριβαλλοντική Ψυχολογία Τυπωθήτω, Αθήνα.

Αθανασάκης, Α. & Κουσουρής, Θ. 1987. Οικολογική Παιδεία και Περιβαλλοντική Αγωγή. Μπουκουμάνης, Αθήνα.

Αθανασάκης, Α. & Κουσουρής, Θ. 1994. Περιβάλλον - Οικολογία - Εκπαίδευση. Σαββάλας, Αθήνα.

Αθανασάκης, Α., Κουσουρής, Θ. & Κονταράτος, Σ. 1985. Οικολογία και Περιβάλλον. Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.

Αθανασάκης, Α., Κουσουρής, Θ. & Κονταράτος, Σ. 1998. Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών. Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.

Αλεξοπούλου, Ι. & Γκλαβάς, Σ. 1989. Σχολείο και Περιβάλλον. Έκδοση ΟΕΔΒ.

Αργυροπούλου, Χ. 1997. Η διδακτική της ιστορίας. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Τοπική Ιστορία. Αθήνα.

Άρεν, Χ. 1986. Η Ανθρώπινη Κατάσταση. Γνώση, Αθήνα. 

Αριανούτσου, Μ. & Φαραγγιτάκης, Γ. 1996. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας. Έκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Βαϊνά, Μ. 1997. Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής της τοπικής ιστορίας για τον εικοστό πρώτο αιώνα. Αθήνα.

Βάμβουκας, Μ. 1988. Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Γρηγόρης, Αθήνα. 

Βότσης, Π.  Οδηγός Οικολογίας, Σαββάλας, Αθήνα.

Γαλανός, Φ. – Αλμπάνης, Κ. 1999 Η Αειφορία. Γεν. Γραμμ. Νέας Γενιάς, Αθήνα

Γέμτος, Π. 1985. Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Παπαζήσης, Αθήνα.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. 1994. Απορίες για τα απορρίμματα. Προτάσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία  για τα σκουπίδια και την ανακύκλωση. Έκδοση ΓΓΝΓ, Αθήνα.

Γεώργας, Δ. 1986. Κοινωνική Ψυχολογία (τ.Α΄ & τ.Β΄). Αθήνα.

Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. 1993. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές – Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Παιχνίδια και Ασκήσεις. Gutenberg,  Αθήνα.

Γκότοβος, Α. 1983 Η Ποιοτική Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής (τ. Α΄). Παπαζήσης, Αθήνα.

Γκότοβος, Α. 1985.Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και Κοινωνική Μάθηση. Gutenberg,  Αθήνα.

Δανασσής-Αφεντάκης, Α. 1992. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, τ. Α΄, Αθήνα, Αυτοέκδοση.

Δεληκανάκη, Ν. Κοκολάκη, Ρ., Νοϊδου, Μ. 2001. Περιβαλλοντική εκπαίδευση στην προσχολική εκπαίδευση. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Δημητρόπουλος, Ε. 1997. Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Γρηγόρης, Αθήνα.

Δημοπούλου, Μ., Ζόμπολας, Τ., Μπαμπίλα, Ελ. & Χατζημιχαήλ, Μ. 2001. Περιβαλλοντική Αγωγή για μικρά παιδιά. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.

Δήμου Αικ. (Επιμελήτρια Έκδοσης). 2001. Μεθοδολογία προσέγγισης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έκδοση Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Αθήνα. 

Διακήρυξη και Πρακτικά της Διεθνούς Διάσκεψης: Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία. 1997. Θεσσαλονίκη.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας. 1999. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Εκδ. Περιφερειακές Εκδόσεις "έλλα", Λάρισα.

Ευθυμιόπουλος Η. & Ψωμάς, Σ. 1997. Οι Βιώσιμες πόλεις: Προτάσεις για μια οικολογική διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος. Νεφέλη - Greεnpeace. Αθήνα.

Ηλιοπούλου, Ι., Κουρουζίδης, Ε., Παπαπαύλου, Θ. 1997. Βιβλιογραφικός Οδηγός για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκδ. Δήμου Πεύκης, Πεύκη.

Καλαϊτζίδης, Δ. & Ουζούνης, Κ. 2000. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη. Σπανίδης, Ξάνθη.

Κατσαϊτη, Αλ. (επιμέλεια κειμένων) 1995. Επιλεγμένα κείμενα διαχείρισης περιβάλλοντος. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Αθήνα.

Καλοπίσης, Γ. 1987. Με τα παιδιά στο Φυσικό Περιβάλλον. Πατάκης, Αθήνα.

Καμαρινού, Δ. 1999. Βιωματική Μάθηση στο Σχολείο. Αυτοέκδοση, Κόρινθος.

Κασσωτάκης, Μ. 1981. Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών. Μέσα, μέθοδοι, προβλήματα, προοπτικές. Γρηγόρης, Αθήνα.

Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ). 2000. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Π.Ε. Αθήνα.

Κιμιωνής, Γ. 2000. Προσεγγίζοντας την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έλλην, Αθήνα.

Κόκκοτας, Π. 2002. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Γρηγόρης, Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. 1993. Διδασκαλία. Σμυρνιωτάκης, Αθήνα.

Κουζέλης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης). 1993. Επιστημολογία: Κείμενα. Νόστος, Αθήνα.

Κουζέλης, Γ. 1997. Επιστημολογία. Νήσος, Αθήνα. 

Κουζέλης, Γ. και Ψυχοπαίδης, Κ.(Επιμελητές Έκδοσης). 1996. Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Νήσος, Αθήνα.

Κουλαϊδης, Β. 1994. Αναπαραστάσεις του Φυσικού Κόσμου. Gutenberg, Αθήνα. 

Κουρουζίδης, Σ., Πολέμη-Τοδούλου, Μ., Κοσμίδης, Π. 2000. Ομαδικά Παιδικά Παιχνίδια. Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού.  Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Κοψιδά-Βρεττού, Π. 1999. Εισαγωγικά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Οδηγός για την εκπόνηση προγραμμάτων Π.Ε. (Αυτοέκδοση),  Λευκάδα.

Κρίβας, Σ. 1993. Βασικά θέματα Παιδαγωγικής Επιστήμης. Σμυρνιωτάκης, Αθήνα.

Κυριαζή, Ν. 1998. Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Ελληνικές Επιστημονικές Εκδόσεις, Αθήνα.

Κυρκίτσος, Φ., Πελεκάση, Κ., Χρυσόγελος, Ν. 1995. Μείωση των απορριμμάτων. Μια στρατηγική για το παρόν και το μέλλον. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - WWF. Αθήνα.

Λεοντσίνης, Γ.            1999. Ιστορία-περιβάλλον και η διδακτική τους. Αθήνα.

Λεοντσίνης, Γ. &  Ρεπούση Μ.          2001. Η Τοπική Ιστορία ως Πεδίο Σπουδής στο Πλαίσιο της Σχολικής Παιδείας. ΟΕΔΒ.

Μαγγιώρης, Σ.           1999. Στα Μονοπάτια της Φύσης και της Βιολογίας. Βασιλείου, Αθήνα.

Μακκέυ, Φρ. 1996. Δραστηριότητες για το περιβάλλον. Πατάκης, Αθήνα.

Μάργαρης, Ν. 1993. Φυσικές Ιστορίες: περί ανέμων και υδάτων και εδαφών. Φιλιππότης, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. (Επιμελητής Έκδοσης). 1996. Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Επιστημολογική Θεώρηση. Gutenberg, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. 1995. Ομαδοκεντρική θεωρία και μάθηση. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Γρηγόρης, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. 1995. Ομαδοκεντρική διδασκαλία για το καθημερινό μάθημα και τις συνθετικές εργασίες. Γρηγόρης, Αθήνα.

Μαυρέλης, Κ. (Επιμελητής Έκδοσης). 1997. Βιώσιμη ανάπτυξη με την περιβαλλοντική αγωγή. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας & Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μαυρικάκη, Ε. 2001. Εργαστηριακές ασκήσεις και δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Μήλιας, Τ.- Κούβακας, Γ. 1994. Οικολογία με κόμικς. Καστανιώτης, Αθήνα.

Μοδινός, Μ. (επιμέλεια έκδοσης) 1992 Πού βαδίζει ο κόσμος; Ο πλανήτης Γη και η παγκοσμιότητα της οικολογικής κρίσης. Τροχαλία, Αθήνα.                       

Μοδινός, Μ. & Ευθυμιόπουλος, Η. (επιμέλεια) 1998 Οικολογία και επιστήμες του περιβάλλοντος. Στοχαστής/ΔΙΠΕ, Αθήνα .

Μολυβιάτης, Ν. 1997  Περιβάλλον και ελληνική περιφέρεια. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα.

Μούτσιος, Σ. 1996. Το μάθημα της "Μελέτης του Περιβάλλοντος". Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Μπαγάκης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης).          1999     Εκπαιδευτικές Αλλαγές. Προγράμματα κινητικότητας και κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Μεταίχμιο, Αθήνα. 

Μπαγάκης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης). 2000. Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Σχολική Εκπαίδευση. Μεταίχμιο,  Αθήνα.

Μπαγάκης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης). 2001. Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Μπαγάκης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης). 2001. Αξιολόγηση Προγραμμάτων και σχολείου. Μεταίχμιο. Αθήνα.

Μπαγάκης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης). 2001. Εμπειρίες και σκέψεις εκπαιδευτικών για τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Μπέλλας, Θ. 1993. Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας. Γιάννενα.

Μπότσαρης, Ι.            1998. Διάχυση της έννοιας της "Βιοποικιλότητας" στα προγράμματα Π.Ε. Αυτοέκδοση.

Μπότσαρης, Ι.            2002.Η Νομοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης . (Υπό έκδοση).

Μπουζάλη, Λ. 1995 Περιβάλλον, άγνοια και λάθη. Δελφίνι, Αθήνα.

Μπρούσαλης, Π.  1987. Η φύση γύρω μας. Ελλ. Ετ. Προστασίας της Φύσης, Αθήνα.                          

Νικηφοράκη, Α. 1996. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πρόκληση και Λύση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Απολογισμός και Προοπτικές Δράσης. Έκδοση Μουσείου Γουλανδρή "Φυσικής Ιστορίας".

Νούτσος, Χ. 1990. Ιστορία της Εκπαίδευσης και Ιδεολογία. Ο Πολίτης, Aθήνα.

Ντολιοπούλου, Ε. 2000. Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παπαδήμας, Αθήνα.

Ξωχέλης, Π.Δ. 1991     Παιδαγωγική του Σχολείου, Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, (τόμοι 6). Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

Ο.Ι.ΕΠ.Ε.-Σ.Ι.ΕΛ. 1995. Η διδασκαλία της Ιστορίας και Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο. Έκδοση Ο.Ι.ΕΠ.Ε.-Σ.Ι.ΕΛ. Αθήνα.

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.). 1999. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Π.Ε.

Πανταζής, Σ. 2002. Η παιδαγωγική εργασία στο νηπιαγωγείο. Μια προσέγγιση μέσα από την πράξη. Παπαδήμας, Αθήνα.

Παντής Ι., Παρασκευόπουλος, Σ. 1992. Κοινωνία και περιβάλλον. ΠΤΔΕ ΑΠΘ Θεσ/νικη.

Παπαδημητρίου, Ε. 1988. Θεωρία της Επιστήμης και Ιστορία της Φιλοσοφίας. Gutenberg, Αθήνα.

Παπαδημητρίου, Β. 2000. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Gutenberg, Αθήνα.

Παπαδημητρίου, Β. 2001. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο. Μια διαχρονική θεώρηση. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Παπακωνσταντίνου, Π. 1996. Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Παπαναούμ, Ζ. (Επιμελητής Έκδοσης). 1997. Περιβάλλον και Εκπαίδευση. Συμβολή στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Θεσσαλονίκη.

Παπασιδέρη, Ι. 1994. Θέματα Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συμμετρία, Αθήνα.

Παρασκευόπουλος, Ι. 1993. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (τόμοι 1-2). Αθήνα.

Πετρουλάκης, Ν. 1981. Προγράμματα, Εκπαιδευτικοί Στόχοι, Μεθοδολογία. Φελέκη, Αθήνα.

Πετρουλάκης, Ν. 1992. Προγράμματα, Εκπαιδευτικοί Στόχοι, Μεθοδολογία. Γρηγόρης, Αθήνα.

Πολυμενάκου-Παπακυριάκου, Φ. 1985. Το παιχνίδι στην άσκηση και τη μάθηση. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

Πρες, Χ.Γ. 1988. Στα ίχνη της φύσης. Καλέντης, Αθήνα.

Ράπτη, Ν. 2000. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή. Το θεωρητικό πλαίσιο επιλογών. Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Σαββόπουλος, Φ. 1994. Θεωρίες της Αγωγής και το Πρόβλημα της Θεμελίωσης των Προτύπων της Αγωγής. Γρηγόρης, Αθήνα.

Σκούρτζος, Μ. & Σοφούλης, Μ. 1996.           Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα. Δαρδανός, Αθήνα.

Σουζούκι, Ντ. & Χέννερ, Μπ. 1996. Μια ματιά στο περιβάλλον. Άδωνις, Αθήνα.

Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας της Παντείου (ΠΑΣΠΕ) & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε). 1998. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών. Gutenberg, Αθήνα.

Σταυρίδου, Ελ. 2000. Συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Μία εφαρμογή στο Δημοτικό Σχολείο. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. 

Συγγολίτου, Ε. 1997. Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Σχολή Χιλλ. 1999. Περπατώντας στην Αθήνα. Ένας οδηγός της πόλης για παιδιά. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.

Τρούμπης, Α. 1999 Λογία Οικολογία.                                                                  Τυπωθήτω. Αθήνα.                                 

Τσιβάκου. Ι. (Επιμελητής Έκδοσης). 1996. Δημιουργική Επίλυση Οργανωσιακών Προβλημάτων. (Flood, R., Jackson.). Παπαζήσης, Αθήνα.

Τσούνης, Γ. 1997. Το Περιβάλλον από το Α ως το Ω. Έκδοση Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, Αθήνα.

Τσούνης, Γ. 1993. Λεξικό για το περιβάλλον. Δελφίνι, Αθήνα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων . 2001. Ο σχολικός κήπος. Ενίσχυση της βιωματικής - περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ΥΠ.Ε.Π.Θ, Αθήνα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 1996. Οικολογία - Κοινωνία - Εκπαίδευση. Πραγματικότητα και Προοπτικές. Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 1996. Καταγραφή των απόψεων , της στάσης και της συμπεριφοράς των νέων σχετικά με το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (Παντής, Ι.Δ., Παρασκευόπουλος, Σ., Σγαρδέλης, Σ., Στάμου, Γ.Π. & Κορφιάτης, Κ.).             Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 1999. Διεπιστημονική διδασκαλία και Μάθηση στο Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκδ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αθήνα.

Φλογαϊτη, Ε. 1998. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Φλουρής, Γ. 1984. Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης. Αθήνα.

Φράγκος, Χ. 1993. Η Σύγχρονη Διδασκαλία. Gutenberg, Αθήνα.

Φυκάρης, Ι. 2000. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Χριστιάς, Ι. 1985. Μελέτη Περιβάλλοντος: Θέματα Διδασκαλίας. Φελέκη, Αθήνα.

Χριστιάς, Ι. Από την πατριδογνωσία στη μελέτη περιβάλλοντος. Η παιδαγωγική και τα προβλήματα του Δημοτικού Σχολείου. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Χριστοδουλάκης, Ν. 1995. Οικολογία: Εισαγωγή στη μελέτη του περιβάλλοντος. Πατάκης, Αθήνα.

Χρυσαφίδης, Κ. 1998. Βιωματική Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο. Gutenberg. Αθήνα.

 

Altrichter, H., Posch, P., Somekh, B.  2001. Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης. Μεταίχμιο. Αθήνα.

Bartl, A. & Bartl, M. 1999 Περιβαλλοντικά παιχνίδια . Κορφή. Αθήνα.

Bertrand, Y. 1994. Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Θεωρίες. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Blackledge, D., Hunt, B. 2000. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Bloom, B. & Krathwohl, D. 1986. Ταξινομία διδακτικών στόχων. Κώδικας, Αθήνα.

Blunder, J. 1996. Άνθρωπος και Περιβάλλον.

Bottomοre, B. 1990. Κοινωνιολογία.  Gutenberg, Αθήνα.

Carr, W. & Kemmis, S. 1997. Για Μια Κριτική Εκπαιδευτική Θεωρία. Κώδικας, Αθήνα.

Chauvel. D, Chauvel, P. 1998. Παιδαγωγική και Περιβάλλον. Ανακάλυψη, κατανόηση και καλλιτεχνική δημιουργία. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Cohen, L. & Manion, L. 1997. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Έκφραση, Αθήνα.

Cohen, L., Manion, L.            2000. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Col, M. A.-Gainer, S. 1995 Τα παιδιά δημιουργούν με υλικά από το περιβάλλον. Πατάκης, Αθήνα.

Cornell, J. 2001. Ας ακούσουμε τη Φύση. Πώς να εμβαθύνετε τη γνώση σας για τη Φύση. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Cornell, J. Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά. Παρατηρητής. Θεσσαλονίκη.

Drewelow, H. et. al. 1989. Σχολικές Εργασίες στο Σπίτι. Συμβουλές για Δασκάλους. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα.

Frey, K. 1986. Η μέθοδος project. Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο. Θεσσαλονίκη.

Habermas, J., 1990. Κείμενα Γνωσιοθεωρίας και Κοινωνικής Κριτικής. Πλέθρο, Αθήνα.

Habermas, J.  1993     Ο Φιλοσοφικός Λόγος της Νεωτερικότητας, Αθήνα : Αλεξάνδρεια

MacCay, F. 1996. Δραστηριότητες για το περιβάλλον. Πατάκης, Αθήνα.

Minsky, M. 1988. Η Κοινωνία της Νόησης. Κάτοπτρο, Αθήνα.

Reble, A. 1990.            Ιστορία της Παιδαγωγικής. Παπαδήμας, Αθήνα.

Segall, M. & Dasem, P. & Berry, J. & Poortinga, Y. 1993. Διαπολιτιστική Ψυχολογία . Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Spurgeon, R. 1991. Οικολογία, μελέτες και δραστηριότητες για την προστασία της φύσης. Χελώνα, Αθήνα.

UNESCO. 1999. Η χάρτα του Βελιγραδίου. Έκδοση Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

UNESCO. 1999. Η διακήρυξη της Τιφλίδας. Έκδοση Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

UNESCO. 1999. Η διάσκεψη της Μόσχας. Έκδοση Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

UNESCO. 2000. Το Κεφάλαιο 21 της Ημερήσιας διάταξης 21. "Agenda 21". Έκδοση Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

 


2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

Αθανασάκης, Α. Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι τάσεις των Δασκάλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Αριανούτσου, Μ. Βιολογική δραστηριότητα μετά από φωτιά σε φρυγανικό οικοσύστημα της Αττικής, Θεσ/νικη, 1979

Βασάλα, Π. Η διάβρωση του εδάφους ως παράδειγμα διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Βασιλοπούλου, Μ. Διερεύνηση και διδακτική αντιμετώπιση των πρότερων αντιλήψεων των μαθητών του Γυμνασίου στη Βιοποικιλότητα. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Βλάχος, Ι. Εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας της σωματιδιακής δομής της ύλης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Βρατσάλης, Κ. Εργασία και μαθησιακή διαδικασία. Η μάθηση ως κοινή πρακτικοδιανοητική δραστηριότητα παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Δασκολιά, Μ-Κ Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα  Π.Τ.Δ.Ε.

Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β. Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η κοινωνική συμπεριφορά παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φ.Π.Ψ.

Ζυμβράκη Ε. Αναπαραστάσεις μαθητών/ριων και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα τρόφιμα και την υγεία: Μια μελέτη Αγωγής Υγείας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Ιωάννου, Ι. Η ανάπτυξη των γνώσεων για τα γεωφυσικά φαινόμενα: επιπτώσεις στη διδασκαλία. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα  Π.Τ.Δ.Ε.

Καλαϊτζίδης Δ. Σχολική Γεωγραφία και περιβαλλοντική εκπαίδευση: η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην γεωγραφία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Καμαρινού, Δ. Έρευνα - Δράση στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Κεκές, Α. Έρευνα Περιβαλλοντικής Αγωγής στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων. Η μέθοδος των 4 R. Reduse (Μείωσε), Reuse (Επαναχρησιμοποίησε), Recycle (Ανακύκλωσε), Respond (Απάντησε-Αντίδρασε). Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Κλωνάρη, Αικ. Το μάθημα της Γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια (1913-Σήμερα): Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων Γεωγραφίας της ΣΤ'  τάξης. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Κύρκος, Χ. Η εξέλιξη των βιολογικών γνώσεων για την ταυτότητα, διατροφή, αναπνοή και ανάπτυξη των φυτών. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Μανιός Γ. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας προγράμματος "Αγωγή Υγείας και Διατροφή" στη μείωση των παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων σε παιδιά δημοτικού της Κρήτης. Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Τμήμα Ιατρικής.

Μουτζούρη-Μανούσσου, Ε. Απόψεις, Στάσεις και Δραστηριότητες των εκπαιδευτικών σχετικά με το φυσικό περιβάλλον. Συμβολή στην ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Ράπτης, Ν. Η Διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή στη Δημοτική Εκπαίδευση ως μέσο μείωσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων με έμφαση στη διδασκαλία του μαθήματος της Ε΄ Δημοτικού "Ερευνώ το Φυσικό κόσμο". Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Σπυροπούλου, Δ. Η (Δι)ερευνητική Διαδικασία προσανατολισμένη στην εποικοδόμηση της υπόθεσης ως μέθοδος διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Στράγκα, Σ. Πρότυπο εκπαιδευτικό πλαίσιο / υλικό και λογισμικό για τις δασικές πυρκαγιές – Μια επιστημονική και μεθοδολογική προσέγγιση (προ-)σχεδίων Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων – Εφαρμογές.        Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Σωτηράκου - Χανιώτη, Μ. Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Παιδείας. Ε.Μ.Π, . Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Τάταρης Χ. Διδακτική προσέγγιση επί μέρους ενοτήτων βιολογικών επιστημών με έμφαση στην κατανόηση των λειτουργιών των φυσικών Οικοσυστημάτων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Τρομπούκης Α. Η φιλοσοφία της Φύσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φ.Π.Ψ.

Τρικαλίτη, Α. Διερεύνηση γνωστικών, κοινωνικών και ψυχολογικών παραμέτρων συνδεδεμένων με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΤΔΕ.

Φουσέκη, Ε. Αποικοδόμηση και εδαφικός μεταβολισμός σε φρυγανικό οικοσύστημα, Θεσ/νίκη, 1979

Χαλκιά, Κ. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης απέναντι στο μάθημα της Φυσικής. Διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσική. Μελέτη των συνεπειών τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και διατύπωση των σχετικών προτάσεων. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.


3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Α. ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

Α.1. Υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το υλικό αυτό έχει παραχθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το υλικό αυτό βρίσκεται στις σχολικές βιβλιοθήκες που έχουν δημιουργηθεί με το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ. 1999. Αρκτούρος.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Π.Ε. «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ». Δημ. Καλαϊτζίδης-Βασ. Ψαλλιδάς. 1999. Εκδόσεις Κριτική.

ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΓΕΜΑΤΟ ΝΕΡΟ. 1997. Καλειδοσκόπιο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Κων/νος Πατσέας. 1999. Ελληνικά Γράμματα.

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. 1999. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF ΕΛΛΑΣ).

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ. 1999. Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (CD-ROM).

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. 1999. Ερευνητές.

ΟΙΚΟΕΡΕΥΝΑ 2. 1999. Ερευνητές.

ΟΙΚΟΚΟΥΤΙ 1. 1999. Ερευνητές.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ. Αγγελική Τρικαλίτη-Ρέα Παλαιοπούλου. 1999. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 1999. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF ΕΛΛΑΣ) – Ίδρυμα Μποδοσάκη.

SOS – ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 1999. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη (CD-ROM).

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΡΑΧΗ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ. 1999. Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας.

ΤΟ ΔΑΣΟΣ. Ελληνική Εταιρεία Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης.

 

Α.2. Υλικό για τη Μελέτη Ενσωμάτωσης της Π.Ε. στα Αναλυτικά Προγράμματα

Το έργο αυτό αποσκοπούσε στη γόνιμη και λειτουργική σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Πορεία και Αποτελέσματα. Τόμος 1ος

Βιολογία Α. Τόμος 2ος

Γεωγραφία Α. Τόμος 3ος

Γεωγραφία Β. Τόμος 4ος

Φυσική Β. τόμος 5ος

Χημεία Β. Τόμος 6ος

Βιολογία Γ. τόμος 7ος

Φυσική Γ. Τόμος 8ος

Χημεία Γ. Τόμος 9ος

 

 

Α.3. Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη και τη Ζώνη Καινοτόμων Δραστηριοτήτων.

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει 16 τόμους με διάφορα αντικείμενα για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης στο Δημοτικό και της Ζώνης Καινοτόμων Δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο. Στο υλικό αυτό υπάρχουν δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες, τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενσωματώσει σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Πολυθεματικό βιβλίο Δημοτικού Σχολείου για την Ευέλικτη Ζώνη “Βλέπω τον Σημερινό Κόσμο”.

Πολυθεματικό βιβλίο Δημοτικού σχολείου για την Ευέλικτη Ζώνη “Βλέπω τον Σημερινό Κόσμο: Δημιουργικές – Διαθεματικές Δραστηριότητες”.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη- Α΄ - Β΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη - Γ΄ - Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Τεύχος Α΄.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη - Γ΄ - Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Τεύχος Β΄.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη - Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Τεύχος Α΄.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη - Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Τεύχος Β΄.

Πολυθεματικό Βιβλίου Γυμνασίου για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων “Ανιχνεύοντας το Σήμερα Προετοιμάζουμε το Αύριο”.

Πολυθεματικό Βιβλίου Γυμνασίου για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων “Ανιχνεύοντας το Σήμερα Προετοιμάζουμε το Αύριο”. Βιβλίο του Καθηγητή.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων. Γυμνάσιο - Τόμος Α΄. Γλωσσικά Μαθήματα – Τοπική Ιστορία.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων. Γυμνάσιο - Τόμος Β΄. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Εμφανίσεις της Τέχνης.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Γυμνάσιο - Τόμος Γ΄.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων. Γυμνάσιο - Τόμος Δ΄. Φυσικές Επιστήμες.

Οδηγός για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης και των  Καινοτόμων Δράσεων. Βιβλίο για τον Δάσκαλο.

Οδηγός για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης και των  Καινοτόμων Δράσεων. Βιβλίο για τον Καθηγητή.

Εποπτικό Εκπαιδευτικό υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη – Επιλογή από το Διαθεματικό Υποστηρικτικό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο (Διαφάνειες, Ηχητικά Αρχεία, Λογισμικό, Ταινίες Βίντεο).

 

 

Α.4. Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Στη σειρά της εκπαιδευτικής τηλεόρασης  υπάρχουν βιντεοκασέτες σχετικές με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Οικολογία – Περιβάλλον (1998. Νο 6)

  1. Φως στο Νέφος της Αθήνας
  2. Σαρωνικός: Υπάρχει ελπίδα
  3. Τα σκουπίδια δεν είναι πάντα για πέταμα

Οικολογία – Περιβάλλον 2  (2000. Νο 4)

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

  1. Ελληνική Φύση και Περιβάλλον
  2. Μετέωρα φαράγγι του Βίκου
  3. Πάνω και πέρα από τη Γη
  4. Η αξία της καλής φυσικής κατάστασης

 


Β. ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)

 

ΚΠΕ ΑΚΡΑΤΑΣ Τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον, Ακράτα, 2001

ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Τα ρέματα της Αττικής, Αργυρούπολη, Φεβρ. 1998

                                             Δασικές πυρκαγιές - Αποκατάσταση τοπίου. Αθήνα, 1999

                                             Θεματικό δίκτυο Π.Ε. "ΑΕΡΑΣ-ΥΓΕΙΑ", Αθήνα, 2000

                                             Υποστηρικτικό υλικό Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΘΑΛΑΣΣΑ,  

                                              Αργυρούπολη, Νοεμ. 2001

                                             Εκπαιδ. υλικό με βιολογικούς δείκτες (BISEL: European Biotic         

                                             Index Manual for Secondary Schools), Αργυρούπολη,1999

                                              Ταξινόμηση χλωρίδας & ορνιθοπανίδας με χρήση κλειδών, 

                                              Αργυρούπολη,1998-99

                                              Το δάσος - Το περιαστικό πράσινο, Αργυρούπολη, 1999

ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τεχνολογία και πηγές ενέργειας. Καλαμάτα , 2001

                                      Νορβηγία, μια χώρα-πρότυπο στο ενεργειακό ζήτημα, Καλαμάτα, 

                                      Ιούνιος 2000   

                                      Ο ζουζουνόκοσμος στις πηγές και τα ποτάμια μας 

ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Οι δρόμοι του νερού-Η λίμνη της Καστοριάς, Καστοριά, 2000

                                   Εργαστηριακές ασκήσεις με μικροσκόπιο, Καστοριά, 2001

                                   Το δάσος, Καστοριά, 2000

                                   Ενέργεια και περιβάλλον , Καστοριά, 2000

                                   Βιοποικιλότητα , Καστοριά, 2000

ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ Περιβαλλοντικά προβλήματα της ορεινής Αχαίας, Κλειτορία , 1998

                                    Περιβάλλον και υδατικοί πόροι, Κλειτορία, 1998

                                    Το Νερό: Πρακτικά συνάντησης-Προγράμματα Π.Ε. Κλειτορία,  1996

                                    Ενέργεια-Περιβαλλοντική Αγωγή, Κλειτορία, 1999         

ΚΠΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  Φύση και έργα ανθρώπων, Κόνιτσα, 2001

                                 Περιπέτεια στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου, Κόνιτσα

ΚΠΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Βιομηχανία και βιώσιμη ανάπτυξη, Θεσσαλονίκη, 2000

                                  Από τις πόλεις του κόσμου, στην πόλη μας, στη γειτονιά μας,  

                                  Θεσσαλονίκη, 2000

                                  Αειφορική διαχείριση του νερού στην πόλη, Θεσσαλονίκη, 2000

                                  Τα πουλιά στην πόλη, Θεσσαλονίκη, 2000

ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ   Ελιά-λάδι, ο ελαιώνας σαν οικοσύστημα.

                                 Τα ζώα της θάλασσας

                                 Σώστε τις χελώνες.                                                                

                                 Χελωνιόνιος Καρέττας.                                                          

ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ                                                                                         Κρήνες της Μακρινίτσας (παιχνίδι), Μακρινίτσα, 2000

                                       Πρόγραμμα: "Βότανα δια πάσαν νόσον".             

                                       Πρόγραμμα: "Τουριστικές διαδρομές στη φύση και στην παράδοση

                                       του πηλιορείτικου χωριού".                                               

ΚΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   Το πλιθί (cd-rom), Μουζάκι, 2001

                                     Διαχείριση απορριμμάτων, Καρδίτσα, 2002

                                     ΔΑΣΟΣ: γνώση και δράση, Μουζάκι, 2001

                                       Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μουζάκι, 2000

                                       Το νερό ως πηγή ενέργειας    

ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ        Στα μονοπάτια του Βερμίου

                                     Αράπιτσα, το ποτάμι μας

                                     Το νιο, το ευλογημένο, το αθάνατο νερό

ΚΠΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ      "Διαχείριση απορριμμάτων - Ανακύκλωση", Σουφλί, 1998

(αυτό το υλικό μπορείτε να το αναζητήσετε στα ΚΠΕ)

 

 

 

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Η Γη, ο άνθρωπος και οι προκλήσεις. Εκπαιδευτικό Υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 2000. Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας & Εκπαίδευσης «ΓΑΙΑ».

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από σχολικές δραστηριότητες. 1999. Δήμου, Αικ. (Επιμελήτρια Έκδοσης). Έκδοση Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

Μια Θεία γεμάτη ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 2000. Υπουργείο Ανάπτυξης. Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

Οικολογικά Σχολεία. Ενέργεια - Απορρίμματα. 1999. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Οικολογικά Σχολεία. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό. 2002. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Πάμε μια βόλτα στο Μοναστηράκι. 1999. Δημοπούλου, Μ., Μπαμπίλα, Ελ., Φραντζή, Α., Χατζημιχαήλ, Μ. Έκδοση Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

Πρόγραμμα GLOBE Αλέξανδρος. 1992. Πανεπιστήμιο Αθηνών.

SOS – ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 1999. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη (CD-ROM).

Τα δάση γύρω από τη Μεσόγειο. 1999. WWF – ΠΑΤΑΚΗΣ.

Τα ταξίδια του κότσυφα. 2001. Φραντζή, Α.- Μπάτσιαρης, Π. Καλειδοσκόπιο.

Το Ενεργειακό Ζήτημα. 1999. Φλογαϊτη, Ε. & Βασάλα, Π. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.