Εκπαιδευτικό υλικό

B΄ τάξη       

http://taksiasterati.blogspot.gr

Εξαιρετικό ιστολόγιο συναδέλφου από το Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού με δραστηριότητες για μαθήματα της Β’ τάξης (ενημερώθηκα από τη συνάδελφο Κωνσταντίνα Μποζονέλου.

Η συνάδελφος όχι μόνο περιγράφει τις εφαρμογές που υλοποιεί στην τάξη αλλά παραχωρεί ελεύθερα και το υλικό που αξιοποιεί.

Π.χ. Δείτε τη δημοσίευση: Ο χειμώνας - γλωσσικές δραστηριότητες

http://taksiasterati.blogspot.gr/2014/01/blog-post_9.html

Μαθηματικά

Στην αγορά: Δραστηριότητα εξοικείωσης των μαθητών της Β΄ τάξης με την αξία του ευρώ

http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/money.html