Εκπαιδευτικό υλικό

ΣΤ΄ τάξη       

Γενικά

Ψηφιακό Σχολείο: Τα διδακτικά εγχειρίδια της Ε΄ τάξης

Οι εικονικές περιηγήσεις είναι αξιοποιήσιμες στη διδασκαλία πολλών μαθημάτων και ενοτήτων.

Αναζητήστε με λέξεις κλειδιά: Εικονικές/η περιηγήσεις/η  +π.χ. Ακρόπολή ή Αγία Σοφία ή …

Εικονικές περιηγήσεις εντός και εκτός Ελλάδας Πηγή: Ιδέες εκπαίδευσης και άλλα πολλά!

http://1oholargou.wordpress.com/schedule/virtual-tours/   Πηγή: 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού

1ο Δημ. Σχολ. Αγ. Δημητρίου - Ε' και Στ' δημοτικού

http://1dimagdim.blogspot.gr/2013/10/blog-post_15.html

Γεωγραφία

Εμπλουτισμένο σχολικό εγχειρίδιο "Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού": http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/164/1134,4214/

http://geogr.eduportal.gr/index.htm

Κείμενο από την ιστοσελίδα: "Ο δικτυακός τόπος "e-γεωγραφία" αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού κόμβου Ελληνική Πύλη Παιδείας και δημιουργήθηκε με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Γεωγραφίας."

http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm

"e-γεωγραφία": Χάρτες για εκπτύπωση