Εκπαιδευτικό υλικό

Α΄ τάξη       

Γενικά

Ψηφιακό Σχολείο: Τα διδακτικά εγχειρίδια της Α΄ τάξης

Πρώτη κασετίνα - Το blog της Α' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ερασμίου/Μαγγάνων Ξάνθης

http://prwtikasetina.blogspot.gr/2013/12/blog-post_4.html

Γλώσσα

Σχέδια μαθημάτων με βάση τα διδακτικά εγχειρίδια (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου)

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/a-lesson-plans.html

Υλικό για τη διδασκαλία της Γλώσσας: http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/a-allo-yliko.html

Γράμματα - Λέξεις - Ιστορίες - Προτάσεις για δημιουργικές Δραστηριότητες (Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο έχουν αντληθεί από το  ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ της Γλώσσας "Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες" της Α' Δημοτικού)

Αυτοαξιολόγηση κειμένου

Το πού, το πώς και το ή

Συνάντηση δασκάλων Α΄ τάξης και γονέων (Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο έχουν αντληθεί από το  ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ της Γλώσσας "Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες" της Α' Δημοτικού)

Καρτέλες Λέξεων - Γραμμάτων (http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/yliko_yfistamena_encheiridia/yliko_kata_Taxi/A_Taxi/A_Taxi_Allo_Iliko/grammata_spitakia.zip)

Μαθηματικά

Αφαίρεση 1-10 και όχι μόνο

Αφαίρεση - IXL

http://www.ixl.com/math/grade-1/subtracting-with-pictures-numbers-up-to-10

 Αφαίρεση - Αριθμογραμμή

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=Subtractdifference

 Αφαίρεση – Κοχύλια που ανοίγουν

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/popup/popup_subtraction.htm

 Αφαίρεση – Συλλογή αστεριών

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/catchthestars/subtraction/catchthestarsM10.htm

 Αφαίρεση – Στόχευση φρούτων (πολλά επίπεδα)

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fruitshoot/fruitshoot_subtraction.htm

 Αφαίρεση – Are you a Math magician

http://oswego.org/ocsd-web/games/mathmagician/maths1.html

 Αφαίρεση – The little animals activity center

http://www.bbc.co.uk/schools/laac/numbers/ch2.shtml

 Πρόσθεση – Στόχευση φρούτων (πολλά επίπεδα)

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fruitshoot/fruitshoot_addition.htm

 Πολλαπλασιασμός – Στόχευση φρούτων

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fruitshoot/fruitshoot_multiplication.htm

 Διαίρεση – Στόχευση φρούτων

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fruitshoot/fruitshoot_division.htm

 ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Πολλές από τις παραπάνω δραστηριότητες για τα μαθηματικά βρίσκονται στη διεύθυνση:

http://www.sheppardsoftware.com/math.htm

 Δραστηριότητες για την αφαίρεση (για όλες τις τάξεις)

http://www.internet4classrooms.com/skill_builders/subtracting_math_first_1st_grade.htm