Θεματικές επισκέψεις σε Μουσεία

 

http://www.fhw.gr/exhibitions/math/gr/index.html

Μπορούμε να "ταξιδέψουμε" στην Ιστορία των Μαθηματικών με μια επίσκεψη στο ΙΜΕ. Μια διαδραστική μικρή πρόγευση...