Εποπτικά μέσα

Πίνακας με τα απαραίτητα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σύμφωνα με την 10268/ 20-11-2001εγκύκλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Κατάλογος διδακτικών μέσων σχολική χρόνια 2009-2010 (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου).                   

http://www.moec.gov.cy/apothiki/ulika/dde/didaktika_mesa_2009_10.xls

 

Ιδιωτικές εταιρείες

 

Διερευνητική Μάθηση

http://why.gr/main

 

Atas Educational

http://www.atas.gr/profil.html

 

a-lab

http://www.a-lab.gr/eteria.asp

 

Tallos Εκπαιδευτικά

http://www.tallos.gr/

 
http://www.marantoni.gr/greek/index.htm  

Ευφυής Εκπαίδευση

http://www.smartedu.gr/