Ταινίες - Πολυμεσικές εφαρμογές

Interactive Darwin Timeline

http://www.sciencenews.org/pictures/darwin/timeline/darwin.html

Aristotle: geocentric theory of the solar system

http://www.britannica.com/shakespeare/art-2707

Geocentric system: Ptolemy’s model

http://www.britannica.com/shakespeare/art-13594

Copernicus, Nicolaus: theory of the solar system

http://www.britannica.com/shakespeare/art-2798

Ταινία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ενότητα της διδασκαλίας των δυνάμεων (βαρύτητα)

http://www.youtube.com/watch?v=ApcEwb0JmiQ&feature=related

National Geographic: ταινίες για τα ζώα, για το περιβάλλον, για τις Φυσικές Επιστήμες

http://video.nationalgeographic.com/video/

Ταινίες σχετικές με τις Φυσικές Επιστήμες και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

http://www.athenaweb.org/

e-yliko: Πολυμεσικό Υλικό - Εκπαιδευτικές Ταινίες

1. DVD-Υποστηρικτικό Υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής των τάξεων Α’-Στ’ του Δημοτικού

2. To dvd περιλαμβάνει διάφορα θέματα σχετικά με τα εικαστικά.

3. Το DVD «Μουσική Δ΄ Ε΄ Στ΄ Δημοτικού»  αποτελεί υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής στις τάξεις Ε-Στ΄ του Δημοτικού Σχολείου.

http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/EduVideos.aspx