Παρουσιάσεις μαθημάτων

http://users.thess.sch.gr/xariskuts/power%20point.htm

Ο ιστότοπος ανήκει στο συνάδελφο Χάρη Κουτσοσπύρο.