Φυσικές Επιστήμες

Εργαστήριο Πειραματικής Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ
"Ο δικτυακός μας τόπος (site) περιέχει πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης και καταστάσεις από την καθημερινή ζωή, τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια των σχολικών βιβλίων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης."

http://aplo.eled.auth.gr/index.htm

Φυσικές Επιστήμες Ε΄ & ΣΤ΄ Τάξης (Βιβλία Μαθητή & Δασκάλου) - Συγγραφείς: Κόκκοτας Π., Ριζάκη Αικ., Χαβιάρης Π., Χατζή Μ.

http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookE.htm

http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookST.htm

Φυσικά Δημοτικού: ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm

Ιστοσελίδα του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου με οδηγίες για την υλοποίηση απλών πειραμάτων και την κατασκευή συσκευών (π.χ.  ηλιακού φούρνου).

http://9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/experiments.htm

Ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού Βασίλειου Γαργανουράκη που περιέχει πειράματα υδροστατικής με απλά υλικά.

http://users.sch.gr/vgargan/education/lab.php

http://www.teachersdomain.org/collection/k12/sci/

Digital Media form the Classroom and Professional Development. Με σπουδαίο ψηφιακό υλικό

http://www.pbs.org/wgbh/nova/galileo/

Galileo's Battle for the Heavens. Η ζωή και το έργο του Γαλιλαίου (ιστορικά στοιχεία και προσομοιώσεις).

http://www.sciencenetlinks.com/

Εξαιρετικός δικτυακός τόπος με υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών.

http://www.scilinks.org/default.asp

SciLinks: Εξαιρετικό υλικό για θεματικές ενότητες των Φυσικών Επιστημών.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Κλιμάκιο Πληροφορικής.

- Θερμομονωτικά υλικά

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/thermomonotika.html

- Ανώμαλη διαστολή του νερού

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/anomali_diastoli_nerou.html

- Μαθαίνω να κάνω πειράματα

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/prosomoioseis_main/mathaino_na_kano_peiramata.html

Planet Science. Εκπαιδευτικά παιχνίδια σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες στο διαδίκτυο.

http://www.planet-science.com/randomise/index.html?page=/randomise/

games/index.html

BBC - Υλικό για τους διδάσκοντες κατά ηλικίες και κατά ενότητες των Φυσικών Επιστημών.

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages8_9/tr_solids_liquids_offlp.shtml

http://www.tmth.edu.gr/el/kiosks/

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Ηλεκτρισμός
Τηλεπικοινωνίες
Διάστημα
Περιβάλλον
Φωτογραφία

Ιστοσελίδες για την ενέργεια (Πρόταση του συναδέλφου Γρηγόρη Ζερβού).

http://gregzer.blogspot.com/2008/11/blog-post_23.html

Από το γεωκεντρισμό στον ηλιοκεντρισμό - Η εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης (Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία)

http://themes.protovoulia.org/?page=start&p=S.2.1

Institute and Museum of History of Science, Florence, Italy - Η ιστορία των Φυσικών Επιστημών μέσω πολυμεσικών εφαρμογών

http://brunelleschi.imss.fi.it/isd/eisd.asp?c=30832&xsl=3

Science & Technology: SWIFT: Eyes Through Time - Εξαιρετικό υλικό για την κατανόηση της Φύσης της Επιστήμης

http://www.teachersdomain.org/special/kmedia07-ex/scitech.swift/

Composition of the Universe - Εξαιρετικό υλικό για την κατανόηση της Φύσης της Επιστήμης και της Επιστήμης.

http://www.teachersdomain.org/collection/k12/sci.ess.eiu.unicomp/

Origins and Evolution of the Universe

http://www.teachersdomain.org/collection/k12/sci.ess.eiu.origins/

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση με τίτλο "Science in Society"

http://www.scienceinsocietyadvanced.org/

Exloratorium: "Hands-on activities

http://www.exploratorium.edu/explore/handson.html

Annenberg Media: Essential Science for Teachers: Life Science

http://www.learner.org/courses/essential/life/

NASA: Center for Educational Resources (CERES) Project, με εξαιρετικό υλικό.
http://btc.montana.edu/ceres/

Learn Anytime: με εξαιρετικό υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες

http://www.learnanytime.co.uk/Science/Science.htm

Learn Anytime: Υλικό για τον κύκλο του νερού

http://www.learnanytime.co.uk/Science/Water%20Cycle%20(1).htm

Education Using PowerPoint: Φυσική, Χημεία, Βιολογία

http://www.educationusingpowerpoint.org.uk/

Θέματα Αλφαβητισμού Προγράμματος PISA  

http://www.kee.gr/html/newsfull.php?ID=2&topicID=50

Franklin institute: The human hurt

http://www.fi.edu/learn/heart/index.html

Biology of plants: με πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες

http://www.mbgnet.net/bioplants/main.html

The Blood Mobile

http://www2.fi.edu/exhibits/permanent/giant-heart-bloodmobile.php

How Science Works posters

 http://undsci.berkeley.edu/lessons/pdfs/complex_flow_posterh.pdf

http://undsci.berkeley.edu/lessons/pdfs/complex_flow_posterv.pdf

National Geographic: Science and Space - Health and Human Body, Earth, Space, Prehistoric World

http://science.nationalgeographic.com/

ScienceNetLinks: Women's History Month Teaching Resources

http://www.sciencenetlinks.com/women/index.cfm

BBC: Διάστημα (space)

http://www.bbc.co.uk/science/space/

Annenberg Media: Αλληλεπιδραστικό υλικό

http://www.learner.org/interactives/index.html

Θέματα: Amusement Park Physics, DNA, Dynamic Earth, Garbage, The Periodic Table, Rock Cycle, Volcanoes, Weather (Για μαθητές Λυκείου)

NSDL Science Literacy Maps: Helping teachers connect concepts, standards, and NSDL resources

http://strandmaps.nsdl.org/

http://strandmaps.nsdl.org/AAAS-Collection/index.jsp?chapter=SMS-CHP-0857&AllMaps=SMS-MAP-1207&CN1=SMS-STD-1208%3ASMS-GRD-1213

NSDL Science Refresher: ενημέρωση επί του γνωστικού περιεχομένου που επιθυμούμε  να διδάξουμε.

http://nsdl.org/refreshers/science/

Planet earth: A video instructional series on Earth science and astronomy

http://www.learner.org/resources/series49.html#

Essential Science for Teachers: Physical Science

http://www.learner.org/courses/essential/physicalsci/

Exporatorium: After School Activities

http://www.exploratorium.edu/afterschool/activities/index.php

The Copernican Revolution: A set of computer simulations and curricular materials for teaching the history of astronomy from Ancient Greece to Isaac Newton (by Todd Timberlake)
http://facultyweb.berry.edu/ttimberlake/copernican/

Understanding Evolution website

http://evolution.berkeley.edu/evosite/recognition.shtml

Harcourt Education Publishers: online δραστηριότητες

http://www.harcourtschool.com/menus/science/index_nl.html

Science & Plants for schools: οδηγοί δραστηριοτήτων για την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση (England, Wales & Northern Ireland, Scotland)

http://www-saps.plantsci.cam.ac.uk/index.htm

PhET: Προσομοιώσεις κυρίως για ενότητες της Φυσικής (Πανεπιστήμιο Κολοράντο)

http://phet.colorado.edu/simulations/index.php?cat=Featured_Sims

Ενδεικτικές προσομοιώσεις:

- Προσομοίωση για τη διατήρηση της ενέργειας

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Energy_Skate_Park

- Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=The_Greenhouse_Effect

- Φαγητό, δραστηριότητες και η σχέση τους με τις θερμίδες.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Eating_and_Exercise

- Κατασκευή απλού ηλεκτρικού κυκλώματος

http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-ac_el.jar

- Μαγνήτης και πυξίδα

http://phet.colorado.edu/sims/faraday/magnet-and-compass_el.jnlp

- "Κατασκέυασε" ένα άτομο

http://phet.colorado.edu/sims/build-an-atom/build-an-atom_el.jnlp

1.     Προσομοιώσεις για διάφορα θέματα

http://www.fossweb.com/modules3-6/Water/activities/evaporation.html (εξάτμιση - water evaporation activity)

http://www.epa.gov/ogwdw/kids/flash/flash_watercycle.html (Ο κύκλος του νερού - Thirstin's Water Cycle)

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (Υλικό για το μάθημα της Επιστήμης, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Τάξη):

Προσομοιώσεις, ιστοεξερευνήσεις, παρουσιάσεις, δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, φύλλα εργασίας

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/d_taxi.html

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/e_taxi.html

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/taxeis/st_taxi.html

Annenberg: dynamic Earth (Η δομή της γης, τεκτονικές πλάκες, ηφαίστεια)

http://www.learner.org/interactives/dynamicearth/index.html

Science (and more) to Music (music-based teaching)

http://www.iamlodge.com/beans/

Ιστοσελίδα με δραστηριότητες για μικρούς μαθητές που αφορούν τη βιοποικιλότητα.

http://www.greatplanthunt.org/home

BBC: KS2 Science (Σχέδια μαθημάτων)

http://www.bbc.co.uk/schools/teachers/ks2_lessonplans/science/

Δικτυακός τόπος με δραστηριότητες για θέματα των Φυσικών Επιστημών

http://www.kscience.co.uk/resources/index.htm

Προσομοιώσεις για θέματα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας

http://www.kscience.co.uk/animations/anim_1.htm

Skool: Προσέγγιση θεμάτων των Φυσικών Επιστημών με αρκετά ενδιαφέροντα τρόπο.

http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=57

Προτάσεις του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ4 Γιάννη Βλάχου προς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια (σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Ηλιούπολης και σχολικούς συμβούλους της Πρωτοβάθμιας). Στο δικτυακό τόπο του συναδέλφου θα βρείτε επίσης πολύτιμο υλικό για όλες τις διαστάσεις διδασκαλίας του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών.

Teaching ideas: με ποικιλία προτάσεων για τη διδασκαλία ενοτήτων των Φυσικών Επιστημών

http://www.teachingideas.co.uk/science/contents.htm

Ενέργεια και αλλαγή (φώς, ηλεκτρισμός, ενέργεια): με προτάσεις για δραστηριότητες με μαθητές Γυμνασίου

http://www1.curriculum.edu.au/sciencepd/

Primary School Science (με σχέδια μαθήματος και φύλλα εργασίας)

http://www.primaryschoolscience.com/

Primary Resources: φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις, προσομοιώσεις

http://www.primaryresources.co.uk/science/science.htm

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας: Βιβλιοθήκη: Θετικές επιστήμες - τεχνολογία (αξιοποιήστε την Ιστορία των Φυσικών Επιστημών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών)

http://www.protovoulia.org/morfotiko-periexomeno/bibliothiki/results/taxonomy%3A8?page=4

Δικτυακός τόπος με άφθονο υλικό για τη διδασκαλία ενοτήτων των Φυσικών Επιστημών

http://www.teachingideas.co.uk/science/contents3physical.htm

Πλοήγηση στο ηλιακό μας σύστημα

http://www.solarsystemscope.com/scope.swf

Δικτυακός τόπος με "εργαλεία" για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (τα εργαλεία παρουσιάζονται κατά θεματικές ενότητες)

http://learningscience.org/index.htm

Η κλίμακα του σύμπαντος

http://de.acidcow.com/pics/20120213/games/scale_of_universe_enhanced.swf

Forces of Nature: Explore Tornadoes, Volcanoes, Hurricanes, and Earthquakes (National Geographic)

http://education.nationalgeographic.com/education/multimedia/interactive/forces-of-nature/?ar_a=3

Αρχαία ελληνική τεχνολογία

http://kotsanas.gr/gr/index_ekthemata.html

Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών

http://www.internet4classrooms.com/science_elem.htm

Δικτυακός τόπος με συλλογή δραστηριοτήτων για διάφορες θεματικές ενότητες

http://www.topicbox.org.uk/science/physics/

Εξοικείωση με την κλίμακα του θερμομέτρου (Ε΄ τάξη - Θερμότητα)

http://www.internet4classrooms.com/grade_level_help/read_both_thermometers_math_second_2nd_grade.htm

http://www.echalk.co.uk/maths/dfes_numeracy/Assets/thermometer_flash.swf

http://www.topicbox.org.uk/mathematics/temperature_maths/

http://www.taw.org.uk/lic/itp/thermometer.html

Δραστηριότητες για μαθητές Δημοτικού

http://www.uen.org/3-6interactives/science.shtml

Συλλογή δραστηριοτήτων

http://www.bgfl.org/bgfl/15.cfm?s=15&p=249,index

Πώς μεγαλώνει ένα φυτό;

http://www.youtube.com/watch?v=G2RuVxdr0mA

http://www.youtube.com/watch?v=d26AhcKeEbE

http://www.youtube.com/watch?v=EKx4ZwoJqXY&list=PL3D2796279F94DD7E

http://www.greenwing.org/newgreenwing/activities/Copy of plant_grow/seed_grow.htm

http://www.firstschoolyears.com/science/living/interactive/growing-plants.swf  Παιχνίδι – διαθεματική προσέγγιση (είναι στα αγγλικά)

Δικτυακός τόπος με άφθονο υλικό για πολλές ενότητες των Φυσικών Επιστημών

http://www.wartgames.com/themes/science.html

Δικτυακός τόπος με άφθονο διαδραστικό υλικό για πολλές ενότητες των Φυσικών Επιστημών

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/revision/Science/

National Science Digital Library: Serving science, technology, engineering, and mathematics education (Μεγάλη συλλογή με υλικό και πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης

http://nsdl.org/

Exploratorium: Διερευνήσεις

http://www.exploratorium.edu/explore

Exploratorium: Ψηφιακή βιβλιοθήκη

http://www.exploratorium.edu/education/digital-library

Μηχανή αναζήτησης για δραστηριότητες Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

http://howtosmile.org/

NASA Kids Club

http://www.nasa.gov/audience/forstudents/

Διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια

http://www.mathnook.com/

Διαδραστικές δραστηριότητες

http://www.everyschool.co.uk/science.html

http://www.crickweb.co.uk/ks1science.html

ARKive education (Εξαιρετικές παρουσιάσεις και υλικό για τους ζωντανούς οργανισμούς)

http://www.arkive.org/education/teaching-resources-11-14

http://www.innerbody.com/

Ανατομία του ανθρώπινου σώματος – συστήματα

Σχέδια εργασίας και πανηγύρια Φυσικών Επιστημών

Ιδέες για σχέδια εργασίας και πανηγύρια Φυσικών Επιστημών

http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas.shtml#browsealprojects

Αξιολόγηση

Φυσικές Επιστήμες (PALS is an on-line, standards-based, continually updated resource bank of science performance assessment tasks)

http://pals.sri.com/

Ταινίες

Ανάπτυξη εμβρύου (πτηνού)

http://www.youtube.com/watch?v=PedajVADLGw

 

Η ομορφιά της επικονίασης

https://www.youtube-nocookie.com/embed/xHkq1edcbk4?rel=0