Δραστηριότητες αξιοποιήσιμες (και) με διαδραστικό πίνακα

Γενικά

 

Δραστηριότητες για όλα τα μαθήματα

http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx

 

Δραστηριότητες για όλα τα μαθήματα (BBC)

http://www.bbc.co.uk/bitesize/primary/

 

Εξαιρετικός δικτυακός τόπος που συγκεντρώνει όλες τις αξιόλογες διαδραστικές δραστηριότητες

- Αγγλική Γλώσσα http://interactivesites.weebly.com/language-arts.html

- Μαθηματικά http://interactivesites.weebly.com/science.html

- Φυσικές Επιστήμες Εξαιρετικός δικτυακός τόπος που συγκεντρώνει όλες τις αξιόλογες διαδραστικές δραστηριότητες

http://interactivesites.weebly.com/math.html

- Μουσική http://interactivesites.weebly.com/virtual-instruments.html

- Εικαστικά http://interactivesites.weebly.com/art.html

 - Διακοπές http://interactivesites.weebly.com/art.html

 

Μαθηματικά

 

Είσαστε καλοί στους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις? (Για μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού)

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Arithmetic

 

Δραστηριότητες για μαθητές προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης

http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx?cat=1

 

Αξιακή θέση ψηφίων

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=218

 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/maths/interactive/numbers.htm

 

http://www.free-training-tutorial.com/place-value-games.html

 

http://www.topmarks.co.uk/interactive.aspx?cat=21

 

http://www.topmarks.co.uk/PlayPop.aspx?f=diennesandcoinsv3

Bitesize (BBC) - αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες

http://www.bbc.co.uk/schools/ks1bitesize/numeracy/index.shtml

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/

Αριθμοί: Πρόσθεση & αφαίρεση

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/maths/number/

Σχήματα, χώρος, μέτρηση

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/maths/shape_space/

Πολλές και εξαιρετικές αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες (αξιοποιήσιμες και με διαδραστικό πίνακα)

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/maths/interactive/numbers.htm

 

Ιστοχώρος με διαδραστικές δραστηριότητες για τον πολλαπλασιασμό

http://www.multiplication.com/

Για παράδειγμα  δοκιμάστε την ομαδική δραστηριότητα Grand Prix (Γ΄ τάξη): http://www.multiplication.com/games/play/grand-prix

Ιστοχώρος με ενδιαφέρουσες διαδραστικές δραστηριότητες για τον πολλαπλασιασμό

http://www.mathplayground.com/games.html

Για παράδειγμα  δοκιμάστε τη δραστηριότητα για τα κλάσματα, τους δεκαδικούς και τα ποσοστά (Στ΄ τάξη): http://www.mathplayground.com/Decention/Decention.html

Το πλέγμα του 100: http://media.abcya.com/content/interactive_100_number_chart/interactive_100_number_chart.swf

Το πλέγμα του 100: http://www.apples4theteacher.com/math/games/100-number-chart-one.html

Το πλέγμα του 1000: http://www.apples4theteacher.com/math/games/1000-number-chart-10.html

 

Παίζοντας μέχρι και με 3 ζάρια

http://www.teacherled.com/resources/dice/diceload.html

 

Με δραστηριότητες για διαδραστικό πίνακα

http://www.mathsframe.co.uk/

 

Interactive Maths Games and Activities

http://primaryhomeworkhelp.co.uk/maths/timestable/index.html

 

Ιστοχώρος με ενδιαφέρουσες διαδραστικές δραστηριότητες για τον πολλαπλασιασμό και όχι μόνο.

http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/maths/timestable/interactive.htm

 

Μαθηματικά παιχνίδια

http://www.maths-games.org/times-tables-games.html

 

Εξαιρετικός δικτυακός τόπος που συγκεντρώνει όλες τις αξιόλογες διαδραστικές δραστηριότητες

http://interactivesites.weebly.com/math.html

 

Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων (για εργασία στο εργαστήριο πληροφορικής)

http://www.mathplayground.com/ThinkingBlocks/thinking_blocks_modeling _tool.html

 

Διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια

http://www.teacherled.com/

http://www.mathnook.com/

 

Με δραστηριότητες για διαδραστικό πίνακα

http://www.mathsframe.co.uk/

http://www.everyschool.co.uk/maths.html

http://www.crickweb.co.uk/ks1numeracy.html

 

Φυσικές Επιστήμες

 

Δραστηριότητες για μαθητές Δημοτικού

http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx?cat=62

 

Δραστηριότητες για μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού (BBC)

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/science/

Δραστηριότητες για μαθητές των μεγαλύτερων του Δημοτικού (BBC) 

- Ζωντανοί οργανισμοί

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/living_things/

- Υλικά

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/materials/

- Φυσικές διαδικασίες (ηλεκτρισμός, είδη ενέργειας, φως, ήχος, κ.λπ.

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/physical_processes/

 

Δραστηριότητες για μαθητές Δημοτικού

http://www.uen.org/3-6interactives/science.shtml

 

Εξαιρετικός δικτυακός τόπος που συγκεντρώνει όλες τις αξιόλογες διαδραστικές δραστηριότητες

http://interactivesites.weebly.com/science.html

Διαδραστικές δραστηριότητες

http://www.everyschool.co.uk/science.html

http://www.crickweb.co.uk/ks1science.html