Γλώσσα

Λόγος και Κείμενο (κειμενικά είδη)

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/contents.html

Η Γραμματική για Ταξιδιώτες (Αρης Γιαβρής)

http://www.arisgiavris.gr/giavris-grammar-0.0-periexomena-a.htm

Teaching Reading K-2 Workshop (Annenberg) - Διδασκαλία της ανάγνωσης στις μικρές τάξης

http://www.learner.org/libraries/readingk2/index.html

Engaging with literature- grades 3-5 - Workshop (Annenberg)

http://www.learner.org/libraries/engagingliterature/

Γραπτός Λόγος - Κειμενικά Είδη (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου)

Κειμενοκεντρική Προσέγγιση (χρήσιμο κείμενο για την παραγωγή γραπτού λόγου, με παραδείγματα)

Κειμενικά είδη υλικό για μαθητή (για αξιοποίηση στη διδασκαλία περιγραφής, αφήγησης, επιχειρηματολογικού κειμένου, κ.λπ.)

Κειμενοκεντρικό - Διαδικαστικό Μοντέλο (τα στάδια συγγραφής εν συντομία)

Γραπτός Λόγος - Δομικά Στοιχεία (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου)

Δομικά στοιχεία αφήγησης, Συγγραφή Μύθου - Δομικά στοιχεία, Ανακοίνωση, Πρόσκληση, Συνταγή, Οδηγίες Χρήσης Παιχνιδιού

Γραπτός Λόγος - Γραμματική (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου)
Γραμματική της περιγραφής, γραμματική των οδηγιών
Γραπτός Λόγος - Ορθογραφία (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου)
Δραστηριότητες ορθογραφίας, προτάσεις και δραστηριότητες για την ορθογραφία

Δραστηριότητες Γραπτού Λόγου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου)

Προτάσεις δραστηριοτήτων και παραδείγματα για όλες τις τάξεις

Από την ιστορία των Γραμματικών της νέας ελληνικής

Στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, στη θεματική <i>Θεωρία & Ιστορία</i> δημιουργήθηκε ενότητα με τίτλο <i>Από την ιστορία των Γραμματικών της νέας ελληνικής</i> (http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/grammar_books/index.html). Στην νέα αυτή ενότητα αναρτήθηκαν οι 3 τόμοι της <i>Μεγάλης Ρωμαίικης Επιστημονικής Γραμματικής</i> του Γ. Ψυχάρη (1929, 1935, 1937). Το ψηφιακό αντίγραφο του μείζονος επιστημονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος έργου αποτελεί προσφορά της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία απόκεινται το Αρχείο και η Βιβλιοθήκη του μεγάλου Έλληνα πρωτοπόρου γλωσσολόγου.