Ταινίες

Παρακολουθήστε την ταινία που αναφέρεται στα παιδιά με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ADHD).  

http://www.youtube.com/watch?v=_K-m-jLjmtQ
 

Ενημερωθείτε για τη Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα στη ιστοσελίδα:
http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Ταινίες που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στη διδασκαλία μας είτε για την ενημέρωσή μας.

http://vod.sch.gr/

Πρόταση του συναδέλφου Αντώνη Μπέσιου.

http://www.teachers.tv/

Με ταινίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στην τάξη αλλά και για την ενημέρωσή/επιμόρφωσή μας

Teachers tv: From Good to Outstanding. Δάσκαλοι και δασκάλες στην προσπάθειά τους να γίνουν αποτελεσματικότεροι εκπαιδευτικοί

http://www.teachers.tv/good

http://megatv.feed.gr/summaries.asp?catid=15313&subid=28&pubid=1318782

ΕΡΕΥΝΑ: Η δυστυχία του να είσαι μαθητής...

Annenberg Media: Workshops and Courses (Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική μαθημάτων)

http://www.learner.org/workshops/workshop_list.html

Annenberg Media: Εκπαιδευτικό υλικό για δασκάλους (με ταινίες)

http://www.learner.org/resources/

Επιστημονικός Εγγραμματισμός: Μια κριτική ματιά από τους/τις ίδιους/ιες τους μανθάνοντες/μανθάνουσες.

http://www.youtube.com/watch?v=J0udq7V_PP4&eurl=http://www.allblogs.gr/video.php?vid=J0udq7V_PP4&keywords=

Scientific%20Dream%20Interpretation

Videos to Enhance Understanding and Teaching of K-12 Learning Goals (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
Συλλογή ταινιών για τις ΦΕ, την Τεχνολογία, τα Μαθηματικά.
http://www.hsdvl.org/index.php

Teaching channel

https://www.teachingchannel.org/videos?default=1

 

Ταινίες για τη διδασκαλία ενοτήτων στα Μαθηματικά

Beyond Fingers: Place Value & the Numbers 11-19 (Α' & Β΄ τάξη αξιακή θέση ψηφίου)

https://www.teachingchannel.org/videos/kindergarten-counting-cardinality-lesson

Η παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία ενός μαθήματος αλλά και για ζητήματα πολύ γενικότερα.

Όσοι μπορείτε να διαθέσετε χρόνο παρακολουθήστε αυτό το 9-λεπτο βίντεο με θέμα τη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού ενός  φυσικού αριθμού επί ενός κλασματικού αριθμού. Δυστυχώς, είναι στα Αγγλικά αλλά ακόμη και όσοι έχουν μικρή γνώση αυτών πιστεύω ότι θα το βρουν ενδιαφέρον.

 https://www.teachingchannel.org/videos/multiplying-fractions-by-whole-numbers-lesson

 Παρακολουθώντας το βίντεο μπορούμε να αντλήσουμε ποικιλία στοιχεία:

-          Για τους στόχους της συγκεκριμένης διδασκαλίας από τη συγκεκριμένη δασκάλα (και την έμφαση που δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας από τους μαθητές)

-          Για τη διδακτική προσέγγιση που εφαρμόζει η δασκάλα που είναι εποικοδομητικού προσανατολισμού (αν διαβάσει κανείς/μια τα σχόλια θα διαπιστώσει ότι κάποιοι/ες θεωρούν την προσέγγιση πολύ καλή και κάποιοι/ες  θεωρούν ότι η δασκάλα «χάνει» χρόνο)

-          Για του τρόπους εργασίας των μαθητών (στα θρανία τους-ατομικά, ομαδικά, στην ολομέλεια- ατομικά, ομαδικά από το θρανίο τους, σηκωμένοι στον πίνακα, εργαζόμενοι στο δάπεδο, …)

-          Για τις επιλογές που κάνει η δασκάλα σε σχέση με τη σειρά των δραστηριοτήτων (Παρουσίαση ενός προβλήματος, ατομική επίλυση, ομαδικός έλεγχος των λύσεων, παρουσίαση των λύσεων στην ολομέλεια και επεξεργασία τους για να «οδηγηθεί» η τάξη –με κατάλληλους χειρισμούς από τη  δασκάλα-- προς τα βασικό στόχο του μαθήματος)

-          Για τα φυσικά και εικονικά χειραπτικά εργαλεία (manipulatives) που αξιοποιούνται στη διδασκαλία και τη χρησιμότητά τους (αριθμογραμμή στον πίνακα, γεωμετρικές αναπαραστάσεις των κλασμάτων, …)

-          Για την αξιοποίηση των πολλαπλών λύσεων που συνεισφέρουν οι μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία και πώς η δασκάλα τις αξιοποιεί για να οδηγηθεί στη στόχευσή της.

-          Για την αξιοποίηση στη διδασκαλία από τη δασκάλα διαφόρων στρατηγικών, όπως για παράδειγμα της καταγραφής των λύσεων σε χαρτί Α3 και την ανάρτησή τους στον πίνακα της τάξης.

-          Για το ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον της τάξης (γωνιά υπολογιστών, περιμετρικός διάκοσμος τάξης, δάπεδο στο οποίο δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται μαθητές και δασκάλα, διάταξη θρανίων και υλικά που έχουν στη διάθεση τους διαρκώς –π.χ χάρακες όλοι οι μαθητές https://www.teachingchannel.org/videos/seating-arrangements?fd=1)

 Πηγή:  https://www.teachingchannel.org/