Αξιολόγηση - Αυτοαξιολόγηση

http://www.pi-schools.gr/programs/erevnes/

Βρίσκουμε αναρτημένες εκδόσεις που αφορούν το Έργο του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και το Τελικό Τεύχος Μελέτης, που ολοκληρώνει το έργο «Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

QCA: Cross-curriculum dimensions (Μεγάλη Βρετανία)

The Excellence in Teaching Project (http://www.chicagoteacherexcellence.org/)

Teacher Self-Reflection: Διαστάσεις της διδασκαλίας που προσφέρονται για αναστοχασμό)

Resource Guide for Teachers: CPS Framework for Teaching: Πλαίσια για αξιολόγηση & αυτοαξιολόγηση

Assessment in Math and Science: What's the Point? (A video workshop: Annenberg Media)

http://www.learner.org/resources/series93.html#

Ten Takeaway Tips for Using Authentic Assessment in Your School (Edutopia)

http://www.edutopia.org/stw-assessment-ten-lessons-get-started

Fair Test: The National Center for Fair & Open Testing

http://www.fairtest.org/k-12/accountability

Φυσικές Επιστήμες

Φυσικές Επιστήμες (PALS is an on-line, standards-based, continually updated resource bank of science performance assessment tasks)

http://pals.sri.com/

The EQuIP Rubric for measuring alignment of lessons and units to the Next Generation Science Standards

http://www.nextgenscience.org/sites/ngss/files/EQuIP%20Rubric%20for%20Science%20%26%20Response%20Form_Finalv1.pdf