Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση - Εκπαιδευτικές Πύλες - Κοινότητες Μάθησης

http://www.e-matter.gr/moodle/

Δικτυακός τόπος (τύπου συστήματος διαχείρισης μάθησης - το συγκεκριμένο σύστημα ονομάζεται moodle) με υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη χρήση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη μαθησιακή-διδακτική διαδικασία (ΕΠΙΠΕΔΟ Β). Περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αναλυτικό πρόγραμμα 24 "επιμορφωτικών προτάσεων". Οδηγός μας τα φύλλα εργασίας των "μαθημάτων".

Δημιουργοί: Γουμενάκης Γιάννης, Πήλιουρας Παναγιώτης, επιμορφωτές στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Επίπεδο Β.

 

Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο
Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
http://www.sch.gr/portal/media-type/html/page/default.psml/js_pane/5000,540

 

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

http://rts.ach.sch.gr/clicktomeet/

 

http://www.mentors.ca/

Ιστοσελίδα με θέμα τις διαδικασίες καθοδήγησης των εκπαιδευτικών (mentoring)