Προτάσεις Διδακτικής Μαθημάτων - Συνόψεις - Οδηγοί δασκάλου/ας

Επίλυση Προβλήματος: Φάσεις και Στρατηγικές

 

Μια πρόταση βημάτων επίλυσης προβλημάτων

Βελτιώνοντας την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά

Συγγραφείς: Douglas A. Grouws and Kristin J. Cebulla

Μετάφραση: Όλγα Κασσώτη και Πέτρος Κλιάπης, Εκπαιδευτικοί, Συγγραφείς του σχολικού εγχειριδίου

«Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού»

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/

EducationalPracticesSeriesPdf/prac04greek.pdf

Κίνητρα μάθησης

Συγγραφέας: Monique Boekaerts

Mετάφραση: Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/

EducationalPracticesSeriesPdf/prac10g.pdf

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές

Συγγραφέας: Στέλλα Βοσνιάδου

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/

EducationalPracticesSeriesPdf/prac07gr.pdf

Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι

Συγγραφείς: Herbert J. Walberg - Susan J. Paik

Mετάφραση: Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/

EducationalPracticesSeriesPdf/prac03gr.pdf

UNESCO: Educational Practices Series. Οι παραπάνω οδηγοί αλλά και άλλοι.

http://www.ibe.unesco.org/en/services/publications/educational-practices.html

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας μαθηματικά (Σακονίδης Χ., 2004)

http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book31/

Videos to Enhance Understanding and Teaching of K-12 Learning Goals (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
Συλλογή ταινιών για τις ΦΕ, την Τεχνολογία, τα Μαθηματικά.
http://www.hsdvl.org/index.php