Προσχολική Εκπαίδευση - Ενδιαφέρουσες συνδέσεις

http://www.omep.gr/index.htm

Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής: Ελληνική Επιτροπή (ΟΜΕΡ)

The Whole Child: A Caregiver's Guide to the First Five Years (workshop: Annenberg Media)

http://www.learner.org/resources/series59.html

Teaching Math K-4: Annenberg Media (Συλλογή ταινιών από τάξεις στις οποίες αναδεικνύονται αποτελεσματικοί τρόποι διδασκαλίας των μαθηματικών) 

http://www.learner.org/resources/series32.html?pop=yes&pid=871#

Oδηγός Nηπιαγωγού: Eκπαιδευτικοί σχεδιασμοί - Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/nipi/nipi_1_140.pdf

Με διαδραστικές δραστηριότητες

http://topicbox.net/foundation_stage/

Με διαδραστικές δραστηριότητες

http://www.crickweb.co.uk/Early-Years.html

Με πάρα πολλές διαδραστικές δραστηριότητες

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/preschool.htm

Με διαδραστικές δραστηριότητες

http://www.turtlediary.com/preschool-games.html

Διδακτική Μαθηματικών

http://nrd02w3.nured.auth.gr/nuredvortal/files/42/4201/maths
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ; Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία
Μαριάννα Τζεκάκη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

http://nrd02w3.nured.auth.gr/nuredvortal/files/42/4201/maths/draseis_tourta.pdf

Μαθηματικές Δραστηριότητες: δύο παραδείγματα

Μαρία Καλδρυμίδου, Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Early Years: Foundation Stage

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/earlyyears

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/primary/primaryframework/mathematics/learningobjectives/Years/Foundation/Useandapplymathematics

Παιχνίδια για την κατανόηση βασικών εννοιών σχετικών με τους αριθμούς

http://www.abc.net.au/countusin/default.htm

Ιστοσελίδα με σύντομες δοκιμασίες  για μαθηματικές δεξιότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας

http://www.ixl.com/math/grade/pre-k/

NRICH enriching mathematics (university of Cambridge)

Με προτάσεις δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης

http://nrich.maths.org/early-years

Με διαδραστικές δραστηριότητες (και για τα μαθηματικά)

http://topicbox.net/foundation_stage/mathematical_development/

http://topicbox.net/foundation_stage/

Γνωρίζουμε τα φυτά

http://www.kew.org/climbersandcreepers/index.html

Με διαδραστικές δραστηριότητες

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/preschool.htm

 Διδακτική Φυσικών Επιστημών

NSDL Science Literacy Maps - Εννοιολογικοί χάρτες

π.χ. Εννοιολογικοί χάρτες (Φύση των Φυσικών Επιστημών)

http://strandmaps.nsdl.org/?chapter=SMS-CHP-0857

Προσχολική Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες (PEEP and the Big Wide World story)

http://www.peepandthebigwideworld.com/activities/activities-location.html (Δραστηριότητες)

http://www.peepandthebigwideworld.com/games/ (παιχνίδια στον υπολογιστή)

http://www.peepandthebigwideworld.com/videos/ (μουσική και ταινίες)

Preschool science activities & educational games

http://www.parentingscience.com/preschool-science-activities.html

Education.com: Preschool Science Activities

http://www.education.com/activity/preschool/science/

http://scienceforpreschoolers.com/

http://www.educationaltoyfactory.com/

- Εξαφανίζοντας τα χρώματα (Πείραμα) http://www.educationaltoyfactory.com/colorvanish.htm

-Δημιουργήστε ένα κήπο με τα/τους παιδιά/μαθητές σας http://www.educationaltoyfactory.com/plant_garden.htm

- Επιπλέει ή βουλιάζει; http://www.educationaltoyfactory.com/float_or_sink.htm

Με διαδραστικές δραστηριότητες

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/preschool.htm

 Προσχολική Εκπαίδευση