Μαθηματικές Έννοιες και Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Αγωγή

Χειμερινό & εαρινό εξάμηνο 2011-2012

 

1η συνάντηση (26-10-11)

Παρουσίαση - Εισήγηση (Power Point)

- Κοινωνικοπολιτισμικές αρχές και μαθησιακά περιβάλλοντα

 

2η συνάντηση (2-11-11)

Παρουσίαση - Εισήγηση (Power Point)

Δραστηριότητες αρίθμησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας

 

3η συνάντηση (9-11-11)

Παρουσίαση - Εισήγηση (Power Point)

 

4η συνάντηση (16-11-11)

Συνέχεια παρουσίασης 3ης συνάντησης

 

5η συνάντηση (9-11-11)

Επίσκεψη στο 110ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

 

6η συνάντηση (29-11-11)

Παρουσίαση - Εισήγηση (Power Point)

 

7η συνάντηση (7-12-11)

Παρουσίαση - Εισήγηση (Power Point)

 

8 & 9η συνάντηση (14&21-12-11)

Παρουσίαση - Εισήγηση (Power Point)

 

10η συνάντηση (11-1-12)

Παρουσίαση - Εισήγηση (Power Point)

 

 

 

Πλήρεις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ μαθήματος

 

Δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν στα Ανοιχτά εργαστήρια (Τετάρτη 30 Μαΐου 2012)

 

Έντυπο για την ανάπτυξη δραστηριότητας Μαθηματικών

 

Ιδέες των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα Φυσικών Επιστημών

 

Βιβλιογραφία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εργασίες φοιτητριών/τών

Μικρές έρευνες στο πεδίο 

Ακαδημαϊκό έτος 2010-11

1. Μικρή έρευνα για την ανάπτυξη των πρώτων αριθμητικών εννοιών και το νόημα του αριθμού (συγγρ. Πλέστη Παναγιώτα)

 

Ακαδημαϊκό έτος 2009-10

1. Ιδέες ή εμπειρικο-βιωματικές γνώσεις των παιδιών. Ανάδειξή τους με μια δραστηριότητα που αφορά τη διατήρηση της ποσότητας (συγγρ. Πασσαλή Αλεξία-Μαρία)

2. Μικρή έρευνα για τις ιδέες των μαθητών σε μαθηματικές διαδικασίες για να διαπιστώσουμε αν έχουν κατακτήσει την αρχή της αρίθμησης (συγγρ. Πασσαλή Αλεξία-Μαρία)

Προτάσεις Δραστηριοτήτων - Ακαδημαϊκό έτος 2009-10

1. Δραστηριότητα απαρίθμησης μιας ομάδας αντικειμένων (φοιτ. Πασσαλή Αλεξία-Μαρία, 26/10/09)

2. Δραστηριότητα σχετική με τις αριθμήσιμες μονάδες (φοιτ. Πασσαλή Αλεξία-Μαρία, 9/11/09)

3. Δραστηριότητα για την άμεση εκτίμηση ποσοτήτων (φοιτ. Πασσαλή Αλεξία-Μαρία, 2/11/09) 

4. Δραστηριότητα: Αναγνώριση και γραφή αριθμών (φοιτ. Μαργαρίτα Γεωργίου, Μαρία Καλαφάτη, Ελένη Μανωλεδάκη, εαρινό εξ. 2010)

5. Δραστηριότητες αρίθμησης (φοιτ: Μαργαρίτα Γεωργίου, Καλαφάτη Μαρία, Μανωλεδάκη Ελένη,  εαρινό εξ. 2010)

6. Δραστηριότητα: Παιχνίδι με τους μαγνήτες ( φοιτ.: Μπέλλου Δήμητρα, Πίτσιου Αριστέα,Ψαρρά Βασιλική, εαρινό εξ. 2010)

7. Δραστηριότητα για άμεση εκτίμηση ποσοτήτων (φοιτ. Καραμολέγκου Χαρούλα, εαρινό εξ. 2010)

8. Δραστηριότητα:  «Δημιουργία μίας πόλης από τουβλάκια» (φοιτ. Καραμολέγκου Χαρούλα,  Ποντικάκη Αμαρυλλίς, εαρινό εξ. 2010)

9. Δραστηριότητα αρίθμησης: Στρώνοντας το τραπέζι όλοι μαζί (φοιτ. Ησαϊα Νοεμί, Κιούση Παναγιώτα-Λουλουδένια, Μπέλλου Δήμητρα, Πίτσιου Αριστέα, εαρινό εξ. 2010)

10. Δραστηριότητα: Μαγνήτες - «Κλέφτες και Αστυνόμοι» (φοιτ. Κάντα Αθανασία, Καραμολέγκου Χαρούλα, Ποντικάκη Αμαρυλλίς, εαρινό εξ. 2010)

11. Δραστηριότητα: Νερό - «Πού πήγε η ζάχαρη του σκίουρου;» (φοιτ. Καραμολέγκου Χαρούλα,  Ποντικάκη Αμαρυλλίς, εαρινό εξ. 2010)      

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011