Εκθέσεις οργανισμών - Επιμορφωτικές Προτάσεις - Έργα Αξιολόγησης

Θέματα Αλφαβητισμού Προγράμματος PISA  

Προσφέρεται η δυνατότητα σύνδεσης με αρχείο όπου περιλαμβάνονται θέματα Αλφαβητισμού του προγράμματος PISA, σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες, την Κατανόηση Κειμένου και τα Μαθηματικά.

http://www.kee.gr/html/newsfull_main.php?ID=5&topicID=78

 

http://www.timss.org/

TIMSS: Διεθνές Κέντρο Μελετών σύγκρισης των επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων.

 

TIMSS 2007: International Mathematics and Science Reports

http://timss.bc.edu/TIMSS2007/intl_reports.html

 

http://www.nsta.org/about/positions.aspx#list

NSTA Position Statements

 

Coursera

https://www.coursera.org/courses?orderby=upcoming&stats=upcoming

 

EdX

https://www.edx.org/