Πρακτικά συνεδρίων

Τα πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας με θέμα:
"Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών"

http://ekped.gr/praktika/index.htm

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών & Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Κρήτη, 9 - 11 Μαΐου 2002)

http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/3rd/contributions.htm

1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σ.Π.Π.Ε. Πρόσβαση σε όλες τις εργασίες του συνεδρίου.

http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=160

2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σ.Π.Π.Ε. Πρόσβαση σε όλες τις εργασίες του συνεδρίου.

http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=161

Πρακτικά συνεδρίων που έχει οργανώσει η ΕΤΠΕ

http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences

Mathematics Education Research Group of Australasia Incorporated (MERGA)

Πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδρίων της MERGA

http://www.merga.net.au/node/37

Promoting Scientific Literacy: Science Education Research in Transaction

Proceedings of the Linnaeus Symposium held at Uppsala University, Uppsala, Sweden

May 28-29, 2007

http://www.fysik.uu.se/didaktik/lsl/Web%20Proceedings.pdf

Τα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Ναύπλιο, 12-14 Δεκεμβρίου 2008, με θέμα:

«ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

http://81.186.166.197/peekpe4/

Έκδοση ΚΕΕ: Πρακτικά Συνεδρίου "Τα λάθη των μαθητών"  

http://www.kee.gr/html/newsfull_main.php?ID=2&topicID=84

Έκδοση ΚΕΕ: Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA  

http://www.kee.gr/html/newsfull_main.php?ID=8&topicID=82    

Τα πρακτικά του 3ου συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔιΜ) http://enedim2009.ltee.gr/?p=31

Τα βιβλία των συνεδρίων των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

http://geitonas.edu.gr/default.asp?pid=127&la=1

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: «Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Ιωάννινα, 26-28 Νοεμβρίου 2010

http://peekpe.intelico-web.net/syn5/syn5/

E-BOOK PROCEEDINGS OF THE ESERA 2011 CONFERENCE, LYON FRANCE: Science learning and Citizenship

http://lsg.ucy.ac.cy/esera/e_book/base/index.html