Θεωρητικοί προσανατολισμοί - θεωρίες μάθησης

Θεωρία της δραστηριότητας (Activity theory)

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/activity.html

http://www.educ.utas.edu.au/users/ilwebb/research/activity_theory.htm

http://lchc.ucsd.edu/MCA/Paper/Engestrom/expanding/toc.htm

Κοινωνικοπολιτισμική θεωρία (Socio-Cultural Theory)

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/soc_cult.html

Εποικοδόμηση (Constructivism)

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/constructivism.html

Σημειωτική (Semiotics)

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/semiotics.html

Μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού (Instructional Design Models)

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc/idmodels.html

Γνωστικές επιστήμες (Celebrities in Cognitive Science)

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc/cogsci.html

Κοινωνιολογία της γνώσης (Sociology of Knowledge)

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc/soc_knowledge.html

Κριτική Παιδαγωγική (Critical Pedagogy)

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc/crit_ped.html

Νέες τεχνολογίες και μάθηση

http://www.educ.utas.edu.au/users/ilwebb/research/pedagogy&ict.htm