Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορίας

Futurelab: Ανασκοπήσεις για τις ΤΠΕ

http://www.futurelab.org.uk/resources

Πίνακας αντιστοίχισης εμπορικού λογισμικού και ΕΛ/ΛΑΚ

http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:pinakas_2008_2009

90 ταινίες σχετικές με τις τεχνολογίες και τον εγγραμματισμό των μέσων
http://couros.wikispaces.com/TechAndMediaLiteracyVids

http://edutorials.gr/

"Το edutorials.gr δημιουργήθηκε και συντηρείται από τρεις καθηγητές πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι να φανεί χρήσιμο στην ελεύθερη διακίνηση της γνώσης μεταξύ των χρηστών Η/Υ."

ICTSCENARIOS: Εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση ΤΠΕ

http://www.ictscenarios.gr/

Πρακτικά συνεδρίων ΕΤΠΕ

http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences

Τα πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας με θέμα:

«Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών»

Τα πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας με θέμα:

«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση»