Επιμορφωτικές προτάσεις με δραστηριότητες και φύλλα εργασίας   

http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_A.pdf

O.EΠ.ΕΚ.: Υλικό επιμόρφωσης Προγράμματος "Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης":
Βιβλίο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

http://www.oepek.gr/download/Sysxetismos_Oikogeneiakou_A.pdf

O.EΠ.ΕΚ.: Υλικό επιμόρφωσης Προγράμματος "Συσχετισμός οικογενειακού - κοινωνικού - πολιτισμικού - περιβάλλοντος στην σχολική επίδοση του παιδιού":
Βιβλίο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.