Δράσεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.)

Ιστότοπος Υποστήριξης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β' Επιπέδου

http://b-epipedo2.cti.gr/

http://b-epipedo.cti.gr/portal/ (ιστότοπος 1ης φάσης)

Κείμενο από την ιστοσελίδα: "Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και άτομα για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Γ’ ΚΠΣ...."

 

http://users.chal.sch.gr/misailidis/

Ιστοσελίδα του συναδέλφου Βασίλη Μισαηλίδη που περιέχει δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών για προετοιμασία συμμετοχής στην Πιστοποίηση Β' Επιπέδουστις ΤΠΕ.