Ευρωπαϊκές Δράσεις

http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/application/

com_appl.html  

Πρόγρα΅΅α Δια Βίου Μάθηση: Αιτήσεις Comenius

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών Comenius - Ατομική κινητικότητα

Σχολική εκπαίδευση Comenius

Διαβάστε την πρόσκληση:

http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/NACALL_COM.pdf

 

Συνεργασίες σχολείων στην Ευρώπη

http://etwinning.sch.gr/         

 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

Comenius-Grundtvig Training Database

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/instructions%20for%20applying-EN.doc

Instructions for searching in the Comenius-Grundtvig Training Database and for applying for a training event.