Δράσεις Καινοτόμων Δράσεων Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/periballontikh.html

Ενημερωθείτε για σεμινάρια, προγράμματα, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και υλικό από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών.

Υπεύθυνες: Μαρία Δημοπούλου Ελένη Μπαμπίλα

 
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/agodh_ygeias.html

Ενημερωθείτε για σεμινάρια, προγράμματα, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και υλικό από το Γραφείο Αγωγής Υγείας, Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών.

Υπεύθυνος: Νίκος Ευσταθίου

 
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/politistika_themata.html

Ενημερωθείτε για σεμινάρια, προγράμματα, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και υλικό από το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων, Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών.

Υπεύθυνοι: Καλλιόπη Κύρδη, Εμμανουήλ Ελευθερίου

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία για την ανάγνωση στην παιδική ηλικία (Καλλιόπη Κύρδη)

Διευθύνσεις στο διαδίκτυο με υλικό και πληροφορίες γύρω από τα δικαιώματα του Παιδιού / του Ανθρώπου (Καλλιόπη Κύρδη)