Δράσεις Πανεπιστημίων

http://www.isotita-epeaek.gr/

"Βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία"

Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος: καθηγήτρια Ελένη Μαραγκουδάκη