ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράσεις στη 10η Περιφέρεια Δημοτικής  Εκπαίδευσης Αθηνών

 
Δράσεις Καινοτόμων Δράσεων Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών  

Διδασκαλεία

 
Δράσεις Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ)  
Δράσεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.)  
Δράσεις Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
Δράσεις Πανεπιστημίων  
Ευρωπαϊκές Δράσεις