Σελίδες για παιδιά

http://www.school.gr/

 
http://www.netkids.gr/  

Εξοικονόμηση νερού παιχνίδια

http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/23/37/

 

ESA: Για παιδιά που τους αρέσει η αστρονομία

http://www.esa.int/esaKIDSen/fun.html

 

Μπλοgάκι Sπιράλ, Ψιτ παιδιά, το ξεφυλλίζουμε παρέα

http://blogakispiral.blogspot.com/

 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

http://www.fhw.gr/imeakia/

 

Ιστοσελίδα με οδηγίες για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

http://www.saferinternet.gr/Default.aspx?tabid=203

 

CBeebies BBC

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/

 

PBS kids: Παιχνίδι: Τοποθέτησε τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον

http://pbskids.org/mamamirabelle/games.html

 

Invation at play

http://www.inventionatplay.org/index.html

 

Lunar Cycle 2: The Challenge

http://www.sciencenetlinks.com/interactives/moon/moon_challenge/moon_challenge.html

 

Συμβουλές για ασφαλές σερφάρισμα

http://www.saferinternet.gr/Default.aspx?tabid=203

http://www.saferinternet.gr/Default.aspx?tabid=284

 

BBC: games

http://www.bbc.co.uk/schools/numbertime/games/index.shtml

 
http://www.sciencenewsforkids.org/  

Είσαστε καλοί στους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις?

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Arithmetic

 

Παιχνίδια για την κατανόηση βασικών εννοιών σχετικών με τους αριθμούς

http://www.abc.net.au/countusin/default.htm

 

Η περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση «Καλλιστώ» δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι - για γνωριμία με τη ζωή της αρκούδας - στο πλαίσιο του έργου «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα και τη συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο».

http://callisto.gr/arkoudi/index.html

 

Bitesize - Science (BBC): Δοκιμασίες και παιχνίδια για παιδιά 7-11 ετών.

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/

Bitesize - Maths (BBC): Δοκιμασίες και παιχνίδια για παιδιά 7-11 ετών.

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/maths/

Bitesize - Maths (BBC): Δοκιμασίες και παιχνίδια για παιδιά 5-7 ετών.

http://www.bbc.co.uk/schools/ks1bitesize/numeracy/

 

Παιχνίδια

http://www.crickweb.co.uk/fun-games-one.html