Αναλυτικά Προγράμματα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/index.php
Χαρτογράφηση - Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής Αγωγής - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
http://www.pi-schools.gr/special_education/index.php

 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου (Key stages 1, 2, 3,4).

http://www.nc.uk.net/home.html

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx

http://www.qcda.gov.uk/

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/

http://www.ofsted.gov.uk/

Το project 2061 είναι ο κατευθυντήριος οδηγός με βάση τον οποίο διαμορφώνονται τα Αναλυτικά Προγράμματα σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ.

http://www.project2061.org/tools/sfaaol/sfaatoc.htm
 

Benchmarks for Science Literacy

http://www.project2061.org/publications/bsl/online

 

http://www.project2061.org/publications/rsl/online/index.htm

 

http://www.project2061.org/publications/atlas/default.htm

Επίσημος δικτυακός τόπος του Ηνωμένου Βασιλείου με ολοκληρωμένες προτάσεις/οδηγούς (schemes) των γνωστικών διδακτικών αντικειμένων. http://www.standards.dfes.gov.uk/schemes2/science/?view=get
Πλαίσιο Αναλυτικών Προγραμμάτων - Δυτική Αυστραλία http://www.curriculum.wa.edu.au/

The New Zealand Curriculum

http://nzcurriculum.tki.org.nz/

"Common Framework of Science Learning Outcomes, K to 12": Καναδάς

http://www.cmec.ca/science/framework/

Αναλυτικό πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας

http://www.paideia.org.cy/upload/1_12_2009_keimeno_epitropis_analytikon.pdf

Οδηγός της Κυπριακής Εκπαίδευσης

http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaideusis/documents/greek_odigos_ipodoxis.pdf

Αναλυτικά Προγράμματα για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας

http://www.paideia.org.cy/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=81

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Tα Αναλυτικά Προγράμματα της περιόδου 1899 - 1999

http://www.pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/index.php

Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της μεγάλης Βρετανίας (πρωτοβάθμια εκπαίδευση)

http://ncdevwww.e3hosting.net/uploads/New_primary_curriculum_handbook_tagged_tcm8-18066.pdf

http://curriculum.qcda.gov.uk/new-primary-curriculum/index.aspx

http://www.qcda.gov.uk/25.aspx

Conceptual Framework for New Science Education Standards- Draft July 12th

http://www7.nationalacademies.org/bose/Standards_Framework_Preliminary_Public_Draft.pdf

Partnership for 21st Century Skills: Framework for 21st Century Learning

http://www.p21.org/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=119