Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Welcome to EuroTurtle

http://www.euroturtle.org/

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ) - Ομάδα ΠεριβάλλοντοςΔΑ http://www.ekke.gr/estia

 

Animals save the planet

http://www.animalssavetheplanet.com/

 

Water: Δικτυακός τόπος της Unesco για το νερό.

http://www.unesco.org/water/index.shtml

 

EPA: Environmental Kids Clab

http://www.epa.gov/kids/

 

Eeko-World

http://pbskids.org/eekoworld/index.html

 

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

http://www.env-edu.gr/site/Default.aspx 

 

MEDASSET: Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτήρια των θαλάσσιων χελώνων

http://www.medasset.org/cms/index.php

 

Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - ΠΕΕΚΠΕ)

http://www.ekke.gr/estia/Inteduc/PE_PEEKPE/PE_PEEKPE.htm

 

Οικο-Κυκλάδες: Ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

http://oikokyklades.blogspot.com/

 

Αειφόρο σχολείο

http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/

 

SOLVING THE PUZZLE: Researching the Impacts of Climate Change Around the World (NSF's Report)

http://www.nsf.gov/news/special_reports/climate/intro_background.jsp (πολυμεσική παρουσίαση)

http://www.nsf.gov/news/special_reports/climate/pdf/NSF_Climate_Change_Report.pdf#page=5&zoom=100 (pdf)

 

Ιστοσελίδα του συναδέλφου Γιάννη Οργανόπουλου, Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας

http://dipe.pie.sch.gr/ypperpi

 

Το οικοσκόπιο του WWF Ελλάς είναι μια συγκεντρωτική απεικόνιση πληροφοριών για το ελληνικό περιβάλλον. Στόχος του είναι να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα άμεση, έγκυρη και κατανοητή πληροφορία για το περιβάλλον της χώρας μας.

http://www.oikoskopio.gr/index.html

 

Project 2061: Communicating and Learning About Global Climate Change: An Abbreviated Guide for Teaching Climate Change

http://www.project2061.org/publications/guides/climate.pdf

 

Climate Literacy: The Essential Principles of Climate Sciences (U.S. Global Change Research Program (USGCRP))

http://downloads.climatescience.gov/Literacy/Climate%20Literacy%20Booklet%20Hi-Res.pdf

http://www.globalchange.gov/resources/gallery (Φωτογραφίες και δεδομένα)

 

Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable Development: Learning for a sustainable world - 2009 (United Nations Decade of Education for Sustainable Development (DESD, 2005-2014)

http://www.unesco.org/education/justpublished_desd2009.pdf

 

Για ένα πράσινο πλανήτη (Το Βήμα, ειδική έκδοση, 3-1-2010)

http://assets.tovima.gr/files/PERIBALLON.pdf

 

The Eco-Schools Programme

http://www.eco-schools.org.uk/nine-topics/

Sustainable Schools

http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/index.cfm

 

Atlas of Our Changing Environment - United Nations Environment Programme

http://na.unep.net/digital_atlas2/google.php

 

Δικτυακός τόπος για την κλιματική αλλαγή που απευθύνεται σε παιδιά (NASA)

http://climate.nasa.gov/kids/

 

Οι ενότητες και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο" (Επιστημονική υπεύθυνη: Ευγ. Φλογαΐτη )

http://www.env-edu.gr/ViewUnit.aspx?id=37

Ο δικτυακός τόπος δίνει τη δυνατότητα για πρόσβαση σε μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά πακέτα για την ΠΕ.

 

The Habitable Planet: A Systems Approach to Environmental Science

http://www.learner.org/courses/envsci/index.html

 

http://www.wwf.gr/footprint/

Υπολογιστής αποτυπώματος
"Θέλετε να μάθετε με απλά και διασκεδαστικά βήματα την ενέργεια που καταναλώνετε με τις καθημερινές σας συνήθειες και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που εκλύεται στην ατμόσφαιρα από αυτές; Ο υπολογιστής ενεργειακού αποτυπώματος είναι το δικό σας απλό και διαδραστικό παιχνίδι που θα σας δώσει όλες τις απαντήσεις." (WWF)

 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/climate_change/index.htm

"Ψηφιακή έκδοση του ΚΠΕ Καστοριάς για μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού, για μαθητές γυμνασίου και
λυκείου & για όσους άλλους ενδιαφέρονται. Περιλαμβάνονται 99 διαδραστικές ερωτήσεις που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, σχετικά κείμενα και μικρό λεξικό όρων."

 
https://docs.google.com/document/edit?id=1h-e22vZc6mzVoxVIgPnOXNDVvvanHGLRjbma_x0f1RU&pli=1#

Going Paperless: Practical ways to implement paperless class. (προτάσεις για τη μείωση της χρήσης του χαρτιού στην τάξη μας και γενικότερα)

 

http://education.nationalgeographic.com/media/file/0326a_BioBlitz_Pocket_Guide_Field_Skills.pdf

Ασκώντας δεξιότητες σε έρευνα πεδίου (National Geographic)