Εργαστήρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Ερευνητικά εργαστήρια - Ερευνητικές ομάδες

Ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
http://atlaswikigr.wetpaint.com/

 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,Τομέας Παιδαγωγικής

http://etl.ppp.uoa.gr/index-1.htm

 

GATE: Game Research for Training and Entertainment

http://gate.gameresearch.nl/index.php

 

 

Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

http://asel.primedu.uoa.gr/ergastirio.html

 

http://www.phs.uoa.gr/dlab/gavroglou/

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών

 
http://www.dido.elemedu.upatras.gr/

Εργαστήριο Διδακτικής των Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης