Λεξικά

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

 
http://www.thefreedictionary.com/  

International Encyclopedia of Philosophy

http://www.iep.utm.edu/