Μουσεία

Ελληνικός Πολιτισμός: Στον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού, πληροφορίες για τα μουσεία της Ελλάδας: γεωγραφικός, θεματικός και αλφαβητικός κατάλογος, εκθέσεις.

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh10.jsp

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) αποτελεί έναν πολιτιστικό και επιμορφωτικό φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί από το 1978. Προσφέρει στο κοινό το κατάλληλο περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση θεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.

  • Πλοηγηθείτε στην ενότητα "Επιστήμη και Τεχνολογία". Μια βάση δεδομένων με θέματα επιστήμης και τεχνολογίας online!

http://www.noesis.edu.gr/el/index.html
Διαδικτυακή του πύλη του  Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Η πλοήγηση στις ηλεκτρονικές του σελίδες σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε τη φυσιογνωμία, τους χώρους, τις υπηρεσίες αλλά και να ενημερωθείτε για την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική του δράση. http://www.gnhm.gr/MuseumSelect.aspx?lang=el-GR
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο: Ιστορικό, χάρτης του εκθεσιακού χώρου, εκπαιδευτικά και εθελοντικά προγράμματα, ωράριο λειτουργίας. http://www.hcm.gr/BIGFrame/BIGFramesMainFirstPage.asp?LANG=GR
Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών: Περιγραφή εκθεσιακού χώρου και συλλογών (τμήμα ανθρωπολογικό, θηλαστικών, πτηνών, αμφιβίων-ερπετών, θαλάσσιων σπονδυλωτών, εντόμων, μαλακίων, θαλάσσιων ασπονδύλων). Ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Ιστορικό και επισκέψεις. http://www.biol.uoa.gr/zoolmuseum/welcome.htm
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Ίδρυμα Νικολάου Γουλανδρή, στο Κολωνάκι. Μόνιμες συλλογές και περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και ερευνητικές δραστηριότητες, εκδόσεις και πωλήσεις αντιγράφων. http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=2&clang=0
Μουσείο Μπενάκη: Πληροφορίες για τις συλλογές, εκθέσεις, εκδηλώσεις κι εκδόσεις, καθώς και για τα φωτογραφικά και ιστορικά αρχεία, τη βιβλιοθήκη και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. http://www.benaki.gr/

Ιστοσελίδα του μουσείου "Exploratorium", το οποίο είναι ένα μουσείο επιστημών. Το μουσείο στη σελίδα αυτή, πειραματίζεται με νέους τρόπους παρουσίασης της επιστήμης στο διαδίκτυο.

http://www.exploratorium.edu

Είναι η σελίδα του μεγαλύτερου παγκόσμιου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Field Museum of Chicago). Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται διάφορα εκπαιδευτικά θέματα: ζωολογία, βιολογία, ανθρωπολογία, βοτανική, γεωλογία, παλαιοντολογία

http://www.fmnh.org/default.htm  

Το μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου

http://www.nhm.ac.uk

Δικτυακός τόπος του Παιδικού Μουσείου του Brooklyn. http://www.brooklynkids.org/
Αρχαιολογία της Πόλης των Αθηνών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) http://www.eie.gr/archaeologia/gr/index.aspx
Η Εθνική Πινακοθήκη προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. http://www.nationalgallery.gr/
Τhe Museum of online museums (ΜοΟΜ) http://www.coudal.com/moom/

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Νέα Υόρκη) (εικονική πλοήγηση)

http://www.mnh.si.edu/vtp/1-desktop/