Πολυμεσικές εφαρμογές: φωτογραφίες, ταινίες

Φωτογραφίες του ηλιακού συστήματος

http://photojournal.jpl.nasa.gov/index.html

Φωτογραφίες που σχετίζονται με το νερό

http://www.wateryear2003.org/en/ev.php-URL_ID=2651&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

ESA: Φωτογραφίες της Γης

http://earth.esa.int/earthimages/

ESA: Πολυμεσικές εφαρμογές

http://www.esa.int/esa-mmg/mmghome.pl

Illustrations in Darwin Online

http://www.darwin-online.org.uk/graphics/illustrations.html

Inspiring middle school literacy (σε θέματα Φυσικών Επιστημών και Ιστορίας)

http://www.teachersdomain.org/special/adlit/

The Beautiful Mind

http://www.enception.org/

Planet earth: A video instructional series on Earth science and astronomy

http://www.learner.org/resources/series49.html#

The Mechanical Universe

http://www.learner.org/resources/series42.html

Annenberg Media Teacher Resources

http://www.learner.org/resources/

NASA: videos

http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/Video_Archives_Collection_archive_1.html

O Διαδικτυακός Τόπος http://www.edutv.gr σκοπό έχει την άμεση πρόσβαση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στις εκπαιδευτικές ταινίες της Δ/νσης Εκπ/κής ΡαδιοΤηλεόρασης.

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Φωτογραφίες και δεδομένα για την κλιματική αλλαγή (USGCRP)

http://www.globalchange.gov/resources/gallery

Ταινίες σχετικές με τις Φυσικές Επιστήμες και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

http://www.athenaweb.org/

Videos to Enhance Understanding and Teaching of K-12 Learning Goals (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
Συλλογή ταινιών για τις ΦΕ, την Τεχνολογία, τα Μαθηματικά.
http://www.hsdvl.org/index.php

BBC: Ταινίες για αξιοποίηση στη διδασκαλία μαθημάτων (χρησιμοποιούμε την αναζήτηση)

http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/