Πύλες - Εγκυκλοπαίδειες - Βιβλιοθήκες

e-yliko: Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ. http://www.e-yliko.gr/default.aspx
Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης http://www.kpe.gr/

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

http://www.env-edu.gr/site/Default.aspx 
Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου http://www.epyna.eu/

Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με ευρετήριο σε βάσεις δεδομένων.

http://www.pi-schools.gr/library

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Ευρώπης http://www.europeana.eu/portal/
LivePedia.gr: ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια που γράφεται συμμετοχικά

http://www.livepedia.gr/

Ελληνική Πύλη Παιδείας http://www.eduportal.gr/index.php

Εγκυκλοπαίδεια Britannica

http://www.eb.com

Dictionary in the philosophy of mind

http://www.artsci.wustl.edu/ ~philos/MindDict/index.html

Εγκυκλοπαίδεια Encarta

http://encarta.msn.com/default.asp?

Τhe Internet Encyclopedia of Philosophy

http://www.utm.edu/research/iep
e-Themis: Ηλεκτρονική Βάση Eλληνικής Νομοθεσίας http://www.e-themis.gov.gr/Portal/?Page=downloads&menu1=0&menu2=0
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/