Φυσικές Επιστήμες

Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

NSTA - Position statements

http://www.nsta.org/about/positions/

Science NetLinks

http://www.sciencenetlinks.com/

http://educ.queensu.ca/~science/

Science Education Resource Page

ESA Kids

http://www.esa.int/esaKIDSen/

Η Φυσική στο δίκτυο

http://www.physics4u.gr/

Understanding Science: How science really work

http://undsci.berkeley.edu/index.php

The National Science Digital Library

http://nsdl.org/

NSTA: Science Class Archive

http://www.nsta.org/publications/archive-scienceclass.aspx

NSTA Express Archive

http://www.nsta.org/publications/archive-express.aspx

NSTA: Scientific Principals Archive

http://www.nsta.org/publications/archive-principals.aspx

Promoting Scientific Literacy: Science Education Research in Transaction

Proceedings og the Linnaeus Tercentenary Symposium held at Uppsala University, Uppsala, Sweden.

May 28-29, 2007

http://www.fysik.uu.se/didaktik/lsl/Web%20Proceedings.pdf

http://www.stemresources.com/

NSTA Position Statement: Teaching Science and Technology in the Context of Societal and Personal Issues

http://www.nsta.org/about/positions/societalpersonalissues.aspx?lid=exp

Εξαιρετικοί εννοιολογικοί χάρτες (NSDL Science Literacy Maps are a tool for teachers and students to find resources that relate to specific science and math concepts.)

http://strandmaps.nsdl.org/

National Assessment Governing Board (NAGB): 2009 Science Report Card

http://nationsreportcard.gov/

Η κλίμακα του σύμπαντος

http://de.acidcow.com/pics/20120213/games/scale_of_universe_enhanced.swf

Η Φύση και η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών  

Chapter 1: The Nature of Science (project 2061)

http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap1.htm

 

Understanding Science

http://undsci.berkeley.edu/article/0_0_0/us101contents_01

 

The Nature of Science (από το Understanding Evolution website)

http://evolution.berkeley.edu/evosite/nature/index.shtml

 

The ENSI/SENSI Program

http://www.indiana.edu/~ensiweb/

 

NSTA Position Statement: The Nature of Science

http://www.nsta.org/about/positions/natureofscience.aspx

 
The science checklist applied: Mathematics (Understanding Science)
http://undsci.berkeley.edu/article/mathematics
 

The Science IS website has been created to help primary and secondary school teachers understand and integrate the Making sense of the nature of science (NoS) and Developing scientific skills and attitudes (DSSA) strands of Science in the New Zealand Curriculum (SiNZC)

http://www.tki.org.nz/r/science/science_is/

 

Teaching the Process of Science

http://serc.carleton.edu/sp/process_of_science/index.html

 

Ψηφιοποίηση Επιστημονικών και Φιλοσοφικών Κειμένων γραμμένων στην ελληνική γλώσσα από το 1600 έως το 1821

http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/  

 

The story behind the science

http://www.storybehindthescience.org/index.html

 

Rutherford's enlarged

http://serc.carleton.edu/files/sp/process_of_science/examples/rutherfords_enlarged_activity.v2.pdf

 
Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται 12 έρευνες που ασχολούνται με το  ζήτημα της διδασκαλίας της Φύσης των Φυσικών Επιστημών.

http://www.understandingscience.org/teaching/educational_research.php

http://undsci.berkeley.edu/teaching/educational_research.php

 

Οι σημειώσεις του Νεύτωνα και ισλαμικά χειρόγραφα στο διαδίκτυο

http://cudl.lib.cam.ac.uk/

 

Εννοιολογικοί χάρτες (Φύση των Φυσικών Επιστημών) - NSDL Science Literacy Maps

http://strandmaps.nsdl.org/?chapter=SMS-CHP-0857

 
Φυσική  

Galileo's Battle for the Heavens

http://www.pbs.org/wgbh/nova/galileo/

 

Models of Planetary Motion from Antiquity to the Renaissance

http://faculty.fullerton.edu/cmcconnell/Planets.html

 

Energy Education for the 21st Century

http://www.pspb.org/e21/index.php

 

Strange Matter

http://www.strangematterexhibit.com/

 

NASA's Kids Science News Network

http://ksnn.larc.nasa.gov/home.html

 
http://www.physics.org/index.asp  

Sixty Symbols: Ταινίες για τα σύμβολα της Φυσικής και της Αστρονομίας (physics.org)

http://www.physics.org/explorelink.asp?id=4957

 

Great Relativity Show: ταινία για την ειδική θεωρία της σχετικότητας του Einstein (physics.org)

http://www.physics.org/article-interact.asp?id=53

 

42eXplore: με πολλά θέματα φυσικής και όχι μόνο.

http://www.42explore.com/42explorescience.htm

 

The Mechanical Universe...and Beyond: Σειρά του Annenberg.

http://www.learner.org/resources/series42.html

 
Βιολογία  

http://darwin-online.org.uk/

Το σύνολο της εργογραφίας του Κάρολου Δαρβίνου διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ.

 

http://www.darwinproject.ac.uk/

Darwin Correspondence Project: Η αλληλογραφία του Δραβίνου

 

http://blog.biologyinschool.gr/

Η Βιολογία στο σχολείο

 

http://www.biology4u.gr/index.php/2008-09-02-15-56-20

biology4u

 

Project 2061: Evolution on the Front Line: An Abbreviated Guide for Teaching Evolution

http://www.project2061.org/publications/guides/evolution.pdf

 

Science channel: Darwin's Evolution Game

http://science.discovery.com/interactives/literacy/darwin/darwin.html?emcampaign=SCI-NL-12312009-darwin-game

 

Ιστοσελίδα με δραστηριότητες για μικρούς μαθητές που αφορούν τη βιοποικιλότητα.

http://www.greatplanthunt.org/home

 

Plant Hunter (The New York Botanical Garden)

http://www.nybg.org/planthunters/pano.html#/entry

 
Αστρονομία  
http://astronomy.nmsu.edu/nicole/teaching/ASTR110/schedule.html  

http://www.opencourse.info/astronomy/introduction/05.motion_planets/

The Motion of the Planets

 
http://www.anselm.edu/homepage/dbanach/ph31b.htm

Astronomy and The Scientific Revolution

 
http://drumright.ossm.edu/astronomy/toc.html

Early Cosmology Tutorial

 

Η ιστοσελίδα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ESA)
http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/html/index.html

 
Τεχνολογία  

Ιστορία της Τεχνολογίας

http://sfrang.com/historia/default.htm#per

 
Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες  

Peer Review Education Resource (from Sense About Science)

http://www.senseaboutscience.net/