Προσομοιώσεις - Αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες

Προσομοίωση του κύκλου του νερού. http://www.epa.gov/ogwdw/kids/flash/flash_watercycle.html
Προσομοιώσεις των ιστορικών πειραμάτων του Γαλιλαίου http://www.pbs.org/wgbh/nova/galileo/expe_flash_1.html
Οι τρεις καταστάσεις της ύλης http://www.harcourtschool.com/activity/states_of_matter/
BBC: Science clips για παιδιά 6-11 ετών http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/science_5_6.shtml

Institute and Museum of History of Science, Florence, Italy - Η ιστορία των Φυσικών Επιστημών μέσω πολυμεσικών εφαρμογών

http://brunelleschi.imss.fi.it/isd/eisd.asp?c=30832&xsl=3

Προσομοιώσεις αστρονομικών φαινομένων.

http://mintaka.sdsu.edu/faculty/erics/teach/animations.html
Εξαιρετική προσομοίωση για την κατανόηση της ανάδρομης κίνησης των πλανητών.

http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::800::600::/

sites/dl/free/0072482621/78780/Retro_Nav.swf::Retrograde Motion

Προσομοίωση του ηλιακού συστήματος

http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::800::600::/sites/dl/free/

0072482621/78780/Solar_Nav.swf::Solar System Builder

Αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις αστρονομικών φαινομένων. http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072482621/student_view0/interactives.html#
Προσομοιώσεις αστρονομικών φαινομένων. http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072482621/student_view0/animations.html

Δικτυακός τόπος που παραπέμπει σε 27 επιλεγμένες ιστοσελίδες που περιέχουν animations

http://www.free.ed.gov/keywords.cfm?

keyword_id=37&res_feature_request=1

Eeko-World: Garbage and recycling

 

http://pbskids.org/eekoworld/index.html?load=garbage_recycling

Eeko-World: Eeko-house http://pbskids.org/eekoworld/index.html?load=eekohouse
Teachers' Domain: Ο κύκλος του νερού

http://www.teachersdomain.org/collection/k12/sci.ess.watcyc.watcyc/

Learn Anytime: με εξαιρετικό υλικό για όλα τα μαθήματα http://www.learnanytime.co.uk/index.htm
Learn Anytime: Υλικό για τον κύκλο του νερού http://www.learnanytime.co.uk/Science/Water%20Cycle%20(1).htm

Education Using PowerPoint:

Φυσική, Χημεία, Βιολογία

http://www.educationusingpowerpoint.org.uk/

Το γεωκεντρικό και το ηλιοκεντρικό μοντέλο http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/ast210/both.html
BBC: Interactive Body http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/index_interactivebody.shtml
National Geographic:

Health and Human Body

 

http://science.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-body/

 

Πεπτικό σύστημα

http://science.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-body/digestive-system-article.html

 

Καρδιά

http://science.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-body/heart-article.html

 

Πνεύμονες

http://science.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-body/lungs-article.html

 

Δέρμα

http://science.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-body/skin-article.html

National Geographic: Interactive solar system http://science.nationalgeographic.com/science/space/solar-system.html
Ηλεκτρομαγνητισμός: Προσομοιώσεις και ιστορικά όργανα http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/index.html
Physics 2000: με εξαιρετικές προσομοιώσεις φαινομένων που μελετά η Φυσική http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl
Annenberg Media: Αλληλεπιδραστικό υλικό (Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία)

 

http://www.learner.org/interactives/index.html

 

NOVA: Wildfire Simulator http://www.pbs.org/wgbh/nova/fire/simulation.html
You and Your Skin http://www.sciencenetlinks.com/skindeep/yourskin/yourskin.html
Μερικές από τις αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Discovery Channel

State of the Planet (κλιματική αλλαγή: η κατάσταση του πλανήτη)

Time Travel (Ταξίδι στην εποχή των δεινοσαύρων)

Virtual Volcano (δημιούργησε το δικό σου ηφαίστειο και παρακολούθησέ το μα εκρήγνυται)

Virtual Earth (η δραστηριότητα σου "επιτρέπει" να δοκιμάσεις τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής)
Solar System Symphony (γνωρίζουμε καλύτερα το ηλιακό σύστημα και προσπαθούμε να "κρατήσουμε" τους πλανήτες στις τροχιές τους)
NASA Mission Control

Project Earth

Smash Test It!
Discovery Earth Games
Evolution Game  

PhET: Προσομοιώσεις κυρίως για ενότητες της Φυσικής (Πανεπιστήμιο Κολοράντο) http://phet.colorado.edu/simulations/index.php?cat=Featured_Sims
Προσομοίωση για τη διατήρηση της ενέργειας http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Energy_Skate_Park
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=The_Greenhouse_Effect
Φαγητό, δραστηριότητες και η σχέση τους με τις θερμίδες. http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Eating_and_Exercise
Είσαστε καλοί στους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις? http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Arithmetic
Interactive Universe (History.com)
http://www.history.com/shows/the-universe/interactives/interactive-universe
Science, Optics and You: Interactive Java Tutorials http://micro.magnet.fsu.edu/optics/tutorials/index.html
Online Activities and Interactive Learning (Scholastic) http://www2.scholastic.com/browse/learn.jsp
Exploratorium
http://www.exploratorium.edu/
Interactive science web sites http://jc-schools.net/tutorials/interact-science.htm
Μαθαίνω για τους σεισμούς http://kids.oasp.gr/
Προσομοιώσεις για θέματα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας http://www.kscience.co.uk/animations/anim_1.htm