Θεωρίες για τη μάθηση - Διδακτικές προσεγγίσεις

Δικτυακός τόπος του πανεπιστημίου του Ντένβερ. Περιέχει άρθρα και άλλες ενδιαφέρουσες συνδέσεις. (constructivism, Sociocultural Theory, Enactivism, Postmodern Thought, Activity Theory,Theory of Technology, Minimalism, Learning Environments http://carbon.cudenver.edu/ ~mryder/itc/constructivism.html
Δικτυακός τόπος που αναφέρεται στον ριζοσπαστικό κονστρουκτιβισμό. Περιέχει στοιχεία για σημαντικούς υποστηρικτές του κονστρουκτιβισμού, ορισμούς για την εποικοδόμηση και άλλους σχετικούς όρους, σχετικά βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων, σχετικά άρθρα, πληροφορίες για συνέδρια κ.ά. http://www.univie.ac.at/constructivism/
Essays on constructivism and education: Μια συλλογή άρθρων για την εποικοδόμηση και την εκπαίδευση από το Maryland Collaborative for Teacher Preparation. http://www.towson.edu/ csme/mctp/Essays.html
Δικτυακός τόπος όπου παρουσιάζονται παραδείγματα για το πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενσωματωθούν στη μαθησιακή διαδικασία. http://www.ed.gov/pubs/ EdReformStudies/EdTech/welcome.shtml
LEARNING ENVIRONMENTS-Readings & Reflections: Δικτυακός τόπος για τα σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα (Constructivist Learning Environments, Interactive, Multimedia Learning Environments, Adaptive Learning Environments, Computer-based Learning Environments Technology-based Learning Environments). http://www.stemnet.nf.ca/ ~elmurphy/emurphy/learning1.html
Δικτυακός τόπος με άρθρα για την εποικοδόμηση αλλά και με άλλες απόψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση. http://www.emtech.net/links/construc.htm
Δικτυακός τόπος με αξιόλογα άρθρα (Michael Bamberg, Mick Billig, Luis Botella, Mike Cole, Ken Gergen Rom Harre, John Shotter, Jim Wertsch and Mike Cole).  http://www.massey.ac.nz/ ~alock//virtual/welcome.htm
Theory Into Practice (TIP) : Δικτυακός τόπος που περιέχει σύντομες αναφορές 50 θεωριών μάθησης και αντίστοιχων θεωρητικών υποστηρικτών. http://tip.psychology.org/index.html
Situated Learning & Situated Cognition: συλλογή σελίδων του διαδικτύου που αναφέρονται στην εγκατεστημλενη γνώση και μάθηση. http://www.human.waseda.ac.jp/ ~djscott/situated.html
"Beyond the Individual-Social Antimony in Discussions of Piaget and Vygotsky"
Michael Cole, University of California, San Diego
James V. Wertsch, Washington University, St. Louis
http://www.massey.ac.nz/~alock//virtual/colevyg.htm
Σελίδα όπου παρέχει πρόσβαση σα παρακάτω άρθρα του von Glasersfeld: http://www.umass.edu/srri/vonGlasersfeld/onlinePapers/
Σελίδα όπου παρέχει πρόσβαση σε άρθρα που έχει γράψει ή έχει συγγράψει ο Michael Cole http://lchc.ucsd.edu/People/mcole_bio.html
Σελίδα όπου παρέχει πρόσβαση σε άρθρα που έχει γράψει ο J. L. Lemke http://academic.brooklyn.cuny.edu/education/jlemke/new.htm
The human spark (Σειρά του PBS: Ποια η μοναδικότητα της ανθρώπινης φύσης;) http://www.pbs.org/wnet/humanspark/category/topics/child-development/