Αντιπαράθεση απόψεων (Debate)

Θέση: Η γλώσσα που ομιλούμε διαμορφώνει τον τρόπο που σκεφτόμαστε;

Πηγή: The economist

Υπέρ

Κατά

Lera Boroditsky

Assistant Pprofessor of Psychology, Stanford University

 

 Exciting empirical advances over the last decade have provided us with scientific answers about how languages shape thinking, from the basics of perception, mathematics, and navigation, to the sex of toasters, eye-witness memory and prejudice.

Mark Liberman

Professor of Linguistics, University of Pennsylvania

 

 The amiable idea that language shapes thought has become disconnected, in our popular culture, from any consideration of mere fact; and as a result, nearly every instance of this idea in the mass media is false or seriously misleading.

«Παρακολουθήστε» ολοκληρωμένη την αντιπαράθεση απόψεων στη διεύθυνση:

http://economist.com/debate/overview/190